Intensiivinen avohoito

Lastenpsykiatriassa intensiivinen avohoito on erikoissairaanhoidon työmuoto, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön lapsen arjessa toimivien lähiaikuisten kanssa (vanhemmat/vanhemman asemassa olevat, päiväkoti, koulu).
 
Hoito on maksutonta. Se on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille, joilla on vaikeuksia useilla eri elämän osa-alueilla ja joille lastenpsykiatrisen arvion perusteella jalkautuva perhe- ja verkostotyö arvioidaan tarpeenmukaiseksi hoitomuodoksi.
 

Mitä intensiivisen avohoidon työskentely on?


 • nimetty työpari osallistuu sovittuihin tapaamisiin lapsen arkiympäristössä; kotona, päiväkodissa, koulussa
 • kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoito voi toteutua yhteistyössä sijaishuoltopaikan lähiaikuisten kanssa
 • tapaamisten kesto on n. 1-2 tuntia kerrallaan
 • tapaamisten tiheys sovitaan yhdessä vanhempien kanssa, tapaamiset voivat toteutua tarvittaessa useita kertoja viikossa
 • työskentely toteutuu arkisin, pääosin klo 8-16 välillä
 • tapaamiset eivät vaadi perheeltä ennakkovalmisteluja
 • intensiivinen avohoito on määräaikaista ja päättyy, kun työskentelylle asetetut tavoitteet on saavutettu
 

Mihin työskentely perustuu?


 • työmuodon kautta tuetaan lapsen vanhempia ja muita lähiaikuisia löytämään keinoja auttaa lasta
 • työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista ja edellyttää lähiaikuisten sitoutumista
 • tavoitteet asetetaan ja niiden toteutumista arvioidaan yhdessä perheen kanssa
 • tarvittaessa lapsen ja perheen tueksi voidaan liittää muita tukitoimia kuten lastenpsykiatriset osastojaksot, lastensuojelun tukitoimet, sairaalakoulun asiantuntemus
 

Ketkä kuuluvat hoitotyöryhmään?


 • intensiivisen avohoidon yksiköissä työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia ja psykologeja, lisäksi käytettävissä on erityistyöntekijöiden asiantuntemusta
 • yhteistyön käynnistyessä nimetään vastuutyöntekijä ja hänelle työpari sekä hoidosta vastaava lääkäri