Tutkimusjakso lasten ja nuorten oikeuspsykologisessa yksikössä

Lasten ja nuorten oikeuspsykologinen yksikkö toimii ainoastaan poliisin tekemien virka-apupyyntöjen pohjalta. Kaikki poliisin tutkimat hyväksikäyttötapaukset eivät tule yksikön tutkittaviksi, vaan poliisilla on erityistä osaamista vaativissa tapauksissa mahdollisuus pyytää yksiköltä tutkintaan apua. Tutkimusjakso yksikössä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä poliisin ja lastensuojeluviranomaisten kanssa mahdollisimman pian epäilyn heräämisen jälkeen. Tutkimusjaksoa edeltää aina sekä rikosilmoitus että lastensuojeluilmoitus, joka on tehtävä jos epäillään, että alaikäinen on joutunut seksuaali- tai väkivaltarikoksen uhriksi.

Virka-apupyynnön tultua oikeuspsykologiseen yksikköön työryhmässä kerätään kattavasti asiaan liittyviä taustatietoja ja epäilyä arvioidaan puolueettomasti huomioiden kaikki vaihtoehtoiset selitykset epäilylle. Tutkimukset räätälöidään tapauksen ja tilanteen mukaan. Joissain tapauksissa voidaan taustatietojen perusteella antaa arvio/lausunto epäilystä. Monimutkaisemmissa tapauksissa toimenpiteitä pohditaan viranomaisten kesken ja usein haastatellaan lapsi ja /tai vanhemmat, ja kirjoitetaan tutkimuksesta asiantuntijalausunto poliisille.

Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä tehdystä tutkimusjaksosta ei jää lapsen sairauskertomukseen muita merkintöjä kuin maininta, että lapsesta on tehty poliisin virka-apupyyntö.

Lapselle/nuorelle voidaan tehdä jatkohoitolähete tarvittavan hoidon ja tuen varmistamiseksi. Työntekijät käyvät läpi tutkimusjakson johtopäätöksiä sekä keskustelevat lapsen ja perheen tarvitsemasta jatkotuesta aina myös lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Lapsi ja perhe voivat tarvita tukea myös niissä tilanteissa, kun epäily rikoksesta ei saa vahvistusta.