Mitä teen kun epäilen, että omaa tai läheis-täni lasta on seksuaalisesti hyväksikäytetty?

 

Jos sinulle herää epäilys, että lapsi/nuori on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä​

  • Pyri lapsen/nuoren läsnä ollessa suhtautumaan tilanteeseen mahdollisimman rauhallisesti ja pyri pitämään lapsen arki ennallaan.

  • Ota mahdollisimman pian yhteyttä poliisiin. Kiireellisessä tapauksessa voit soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Muuten ota yhteys virka-aikaan oman paikkakuntasi poliisilaitokseen

  • Poliisi pyytää terveydenhuollolta asian selvittämiseksi mahdollisesti tarvittavat lääkärin tutkimukset. Poliisi ja terveydenhuolto arvioivat, kuinka kiireellisesti tutkimukset tulee tehdä. Usein lääkärin tutkimukset voidaan tehdä virka-aikana.

  • Jos epäilysi herää lapsen/nuoren puheista, kirjoita mahdollisimman sanatarkasti muistiin, mitä hän kertoo, missä yhteydessä asia tuli esille sekä mahdollisesti esittämäsi kysymykset. Kirjoittaessasi käytä mahdollisimman sanatarkasti lapsen/nuoren omia ilmaisuja. Älä lisää niihin omia tulkintojasi tai täytä kertomuksen mahdollisia aukkoja.

  • Jos kysyt, tarkenna vain lapsen/nuoren jo kertomaa asiaa avoimin ja neutraalein kysymyksin, kuten "Mitä tarkoitat?" tai "Kerro siitä vähän tarkemmin".

  • Älä itse vaadi tai painosta lasta/nuorta kertomaan asiasta, vaan jätä sen selvittely asiantuntijoille. Voit sanoa lapselle/nuorelle, että kuuntelet häntä ja että hän voi kertoa sinulle kaikista mahdollisista asioista.

  • Vältä oma-aloitteista asiasta kyselemistä ja tyydy tilanteeseen, jos lapsi/nuori ei spontaanisti halua puhua siitä. Rikostutkinnan kannalta on todella tärkeää, että epäilyaiheesta puhutaan lapsen/nuoren kanssa mahdollisimman vähän ja johdattelematta ennen hänen virallista haastatteluaan.

  • Vältä puhumista asiasta muiden aikuisten kanssa lapsen/nuoren kuullen ja pyri purkamaan omaa ahdistustasi siten, että hän ei ole paikalla. Joskus ympäristön voimakkaat reaktiot voivat olla lapselle/nuorelle yhtä haitallisia kuin itse rikoksen uhriksi joutumisen kokemus. Pyri suojelemaan lasta/nuorta tällaisilta reaktioilta.

  • Jos havaitset internetissä keskusteluja tai kuvia, jotka viittaavat lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai sen yritykseen, ota yhteyttä nettipoliisiin tai tee ilmoitus Pelastakaa lapset ry:n Nettivihjeeseen.

 

 

Ota vakavasti, tue lasta, älä johdattele

Lapselle oman perheen tuki ja turvallinen arkielämä ovat kaikissa elämäntilanteissa, suurissa kriiseissäkin, tärkeintä. Epäily lapseen kohdistuneesta väkivalta- tai seksuaalirikoksesta voi tuntua vanhemmasta erittäin raskaalta ja kuormittavalta, ja vanhemman voi tässä tilanteessa olla vaikeaa ottaa lapsen tarpeet huomioon. Asian ilmitulossa on kuitenkin monia tärkeitä hyviä puolia - viranomaiset tutkivat asiaa ja lapsellasi ja sinulla on mahdollisuus saada apua. Kriisitilanteessa vanhemman on hyvä puhua omista tuntemuksistaan ammattilaisen kanssa. Voit olla yhteydessä esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelinnumeroon 010 19 5202. Lisätietoja siitä mistä apua voi saada, löydät oikeusministeriön Lapsi rikoksen uhrina -oppaasta.

Lapsen kertomukset, jotka viittaavat hyväksikäyttöön, on aina otettava vakavasti. Asiantuntevat viranomaiset osaavat arvioida, onko tilanteessa syytä epäillä rikosta ja opastavat sinua miten edetä asiassa. Siksi on syytä olla mahdollisimman pian yhteydessä poliisiin kun epäily hyväksikäytöstä herää.

Monesti epäilyt osoittautuvat niin sanotuiksi vääriksi hälytyksiksi. Huolestunut aikuinen saattaa huomaamattaan johdatella lasta "kertomaan" hyväksikäytöstä, silloinkin kun siitä ei alun perin ollut kyse. Lapsi saattaa myös tiedostamatta tuottaa perusteettoman epäilyn esimerkiksi sekoittamalla mielikuvituksen ja toden tai tulkitsemalla jotain tilannetta väärin. Lasten mahdollisuudet joutua alttiiksi seksuaaliselle tiedolle ovat mm. internetin vuoksi lisääntyneet, ja sellaisetkin lasten puheet, jotka sisältävät yksityiskohtaista seksuaalista tietoa, voivat osoittautua vääriksi epäilyiksi. Epäilyn selvittäminen on kuitenkin syytä jättää viranomaisille.

Lapsen oireilu tai yliseksuaaliseksi tulkittu käytös saattavat aiheuttaa epäilyn hyväksikäytöstä. Seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheuttaa hyvin monenlaista oireilua (ks. Hyväksikäytön aiheuttamat oireet). Samat oireet voivat kuitenkin aiheutua myös muista syistä kuten yleisemmistä psyykkisistä ongelmista tai kuulua lapsen normaaliin kehitykseen (ks. Lapsen seksuaalinen kehitys). Lisäksi osa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneista lapsista ei oireile millään tavalla. Näistä syistä pelkän psyykkisen oireilun perusteella ei ole mahdollista arvioida, onko lapsi joutunut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi.

Toisin kuin arkikokemuksen perusteella saatetaan ajatella, tunnereaktiot tai kehonkieli joita lapsilla on heidän kertoessaan hyväksikäyttökokemuksistaan, eivät ole yhteydessä siihen, onko heidän kertomuksensa totta vai ei. Esimerkiksi pitkäkestoisesta hyväksikäytöstä kertoessaan lapsi ei välttämättä juuri näytä tunteitaan, ja toisaalta lapsella saattaa olla selkeitä ahdistuksen merkkejä hänen kertoessaan sepitettyä tarinaa. Alle kouluikäiseen lapseen kohdistuneessa seksuaalisessa hyväksikäytössä lapsi ei välttämättä ymmärrä tapahtuman luonnetta ja saattaa pitää sitä leikkinä.