Rikos- ja oikeusprosessi

​Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on rikos. Epäilyn herätessä poliisi päättää siitä, antaako rikosilmoitus aihetta esitutkinnan käynnistämiseen. Esitutkinta tehdään, kun on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos. Niissäkin tapauksissa, joissa esitutkintaa ei käynnistetä tai syytettä ei nosteta, saattaa lapsella olla tarvetta hoitoon tai lastensuojelun tukeen. Tuen ja hoidon tarpeen arvioiminen on lastensuojelun ja terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä. Kun epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tulee poliisille tutkittavaksi, ovat he velvollisia tekemään asiasta lastensuojeluilmoituksen. Samoin lastensuojeluviranomaiset (monien muiden viranomaistahojen ohella) ovat velvollisia ilmoittamaan poliisille saadessaan tietoonsa epäilyn lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, ellei joku muu ole jo tehnyt rikosilmoitusta.

Se, tuomitaanko epäilty vai ei, voi vanhemmista tuntua tärkeämmältä kuin lapsesta. Olisikin hyvä ajatella niin, että lapsen osuus prosessissa on päättynyt, kun hän on kertonut asiasta esitutkinnan yhteydessä ja kun mahdolliset lääketieteelliset tutkimukset on tehty. Tämän jälkeen lapsen tulisi saada jatkaa elämäänsä mahdollisimman normaalisti. Niin kutsutuissa sana vastaan sana -tilanteissa, joissa epäillystä rikoksesta ei ole muuta näyttöä kuin lapsen kertomus, voi olla ettei rikoksesta saada näyttöä, joka riittäisi tuomioon. Vanhemmasta tämä voi tuntua vaikealta, mutta on muistettava, että suomalainen oikeusjärjestelmä perustuu periaatteeseen, ettei henkilöä voida tuomita rikoksesta, jos hänen syyllisyydestään jää varteenotettavaa epäilyä. Se, ettei epäillystä rikoksesta anneta langettavaa tuomiota ei siis välttämättä tarkoita, etteikö lasta olisi uskottu. Kokemuksemme mukaan lapsille on usein tärkeintä se, että hänelle tärkeät ihmiset tukevat ja kuuntelevat häntä. Tärkeintä on keskittyä arjen jatkamiseen ja suunnata tulevaisuuteen riippumatta siitä, miten oikeusprosessissa käy. 

Oikeusministeriö on syksyllä 2013 julkaissut oppaan vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsen epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Oppaassa on tietoa rikosprosessin eri vaiheista ja siitä, miten vanhempi tai huoltaja voi parhaiten olla lapsensa tukena. Opas sisältää perustiedot käytännön järjestelyistä rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Oppaassa käydään läpi tavallisimpia vanhempien mieltä askarruttavia asioita ja kerrotaan, mistä voi saada apua, tukea ja neuvoja.

Tukea rikosprosessin ajaksi voi saada Rikosuhripäivystyksestä.

Oikeudellisia linkkejä:


   Esimerkkitapauksia suomalaisesta oikeuskäytännöstä: