Stressioireet ja traumaperäinen stressihäiriö

​Lyhyesti

 • Äkilliset traumaattiset tilanteet aiheuttavat psyykkisiä stressioireita lähes kaikissa meissä, myös lapsissa ja nuorissa.
 • Äkillisen stressin aiheuttamat oireet menevät usein ohi muutaman tunnin tai päivän sisällä, eivätkä ne kokonaiskestoltaan yleensä ylitä yhtä kuukautta traumatapahtuman jälkeen.
 • Mikäli stressioireet eivät helpota noin kuukauden jälkeen, voidaan joskus puhua traumaperäisestä stressihäiriöstä.
 • Traumaperäisen stressihäiriön oireita:
   • Kokemuksen toistuminen ahdistavina ajatuksina, kuvitelmina tai havaintoina.
   • Tapahtumaa, tekijää tai vaikka tapahtumapaikkaa muistuttava asia voi laukaista negatiivisia tunteita tai ahdistavia ajatuksia
   • Tapahtumaan liittyvät unet ja painajaiset
   • Traumaa muistuttavien asioiden, tapahtumien tai ajatusten vältteleminen
   • Kohonnut vireystila; nukahtamisvaikeudet ja keskittymisvaikeudet sekä varuillaan olo
   • Ärtyneisyys ja vihanpurkaukset

 

 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sisältää käsitteenä hyvin laajan skaalan erilaisia lapsiin kohdistuvia seksuaalisia tekoja tai esimerkiksi lapsen hyödyntämistä välillisesti seksuaalisiin tarkoituksiin. Tapahtumia voi olla yksi tai useampia ja teot voivat olla luonteeltaan hyvin erilaisia. Äkilliset traumaattiset tilanteet aiheuttavat luonnollisesti psyykkisiä stressioireita lähes kaikissa meissä, myös lapsissa ja nuorissa. Äkillisen stressin aiheuttamat oireet menevät usein ohi muutaman tunnin tai päivän sisällä, eikä se kokonaiskestoltaan yleensä ylitä yhtä kuukautta traumatapahtuman jälkeen. Mikäli oireet ovat pidempikestoisia, voidaan joskus puhua traumaperäisestä stressihäiriöstä. Traumaperäisen stressihäiriön oireet voivat alkaa muutaman päivän sisällä tapahtumasta, yleisesti ne alkavat kolmen kuukauden kuluessa. Joskus voidaan puhua ns. hidastuneesta muodosta, jossa häiriön puhkeamiseen voi kulua kauemmin.

Yksi esimerkki voimakkaasta stressioireesta on kokemuksen toistuminen ahdistavina ajatuksina, kuvitelmina tai havaintoina. Lisäksi jokin tapahtumaa, tekijää tai vaikka tapahtumapaikkaa muistuttava asia voi laukaista negatiivisia tunteita tai ahdistavia ajatuksia. Lapsi voi myös leikissään ilmentää traumaan liittyviä teemoja, mutta leikkien tulkitsemisessa on syytä olla varovainen. Lisäksi tapahtumaan liittyvät unet ja painajaiset ovat tavallisia. On myös luonnollista, että traumaa muistuttavia asioita, tapahtumia tai ajatuksia pyritään välttelemään, mikä ei kuitenkaan usein ole pidemmän päälle hyvä keino, koska se voi alkaa rajoittaa monella tapaa elämää.

Lapsi voi oireilla myös kohonneella vireystilalla, johon voi liittyä nukahtamisvaikeuksia, ärtyneisyyttä ja vihanpurkauksia sekä keskittymisvaikeuksia, liiallista varuillaanoloa tai pelokkuutta. Lapsi tai nuori voi kokea myös turvattomuutta ja hän voi pelätä esimerkiksi hyväksikäytön tapahtumapaikan kaltaisia paikkoja.

Kaikki edellä luetellut oireet ovat ymmärrettäviä reagointitapoja koettuun negatiiviseen tai hämmentävään tapahtumaan. Kyseisiin oireisiin, ajatuksiin ja tunteisiin voidaan vaikuttaa ja niistä voi joko päästä kokonaan eroon tai niitä voi oppia hallitsemaan.