Hyväksikäytön aiheuttamat oireet

 

Lyhyesti​

 

  • Ei ole olemassa nimenomaan hyväksikäyttöön viittaavia oireita tai oireyhtymää, joka olisi tyypillinen valtaosalle hyväksikäytön kokeneista, eikä hyväksikäyttökokemusta näin ollen voida todeta psyykkisten oireiden perusteella.
  • Seksuaalisella hyväksikäytöllä viitataan hyvin monenlaisiin kokemuksiin, joiden seuraukset myös ovat monenlaisia.
  • Kaikki hyväksikäytetyt lapset eivät reagoi siihen samalla tavalla, ja merkittävällä osalla hyväksikäytetyistä lapsista ei ole näkyvää oireilua lainkaan. Jotkut lapset alkavat oireilla välittömästi, kun toisilla oireilu alkaa kuukausia tai jopa vuosia hyväksikäytön jälkeen. Oireet saattavat myös muuttua ajan myötä.
  • Vanhempien toiminta vaikuttaa lasten kykyyn käsitellä hyväksikäyttökokemusta, minkä takia vanhemmat saattavat tarvita apua tukiessaan lastaan.
  • Yleisimmin seksuaaliseen hyväksikäyttöön yhdistetyt oireet ovat erilaiset stressioireet ja yliseksualisoitunut käyttäytyminen.

 

 

Ei ole olemassa yhtä seksuaalisen hyväksikäytön oirekuvaa

On hyvin yksilöllistä, miten lapsi tai nuori reagoi seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Jotkut saavat oireita välittömästi, kun taas toiset alkavat oireilla kuukausia tai vasta jopa vuosia hyväksikäytön ilmitulon jälkeen. Joillakin oireet häviävät esim. vuoden sisällä, kun taas toisilla ne pahenevat ajan kuluessa. Osalla seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneista ei esiinny lainkaan oireita.

Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuminen ei ole psykiatrinen diagnoosi tai oireyhtymä, josta aina seuraisi jotain tietynlaista oireilua tai käyttäytymistä. Kyseessä on tapahtuma, joka on joko tapahtunut tai ei ole. Lapsen kehitystaso ja yksilölliset piirteet, persoonallisuus ja kasvuympäristö vaikuttavat koetun hyväksikäytön piirteiden lisäksi siihen, millaisia vaikutuksia hyväksikäytöllä on lapseen. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi siis aiheuttaa hyvin erilaisia ja yksilöllisiä reaktioita, eikä samaa oirekuvaa havaita kaikilla hyväksikäytetyillä lapsilla. Lisäksi noin kolmasosa hyväksikäytön kokeneista eivät oireile näkyvästi lainkaan, joten kokemus hyväksikäytöstä ei automaattisesti tarkoita voinnin heikkenemistä.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi selvitä

Listat seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisista haittavaikutuksista ovat edellä kuvatuista syistä pitkiä, mikä voi aiheuttaa huolta oman lapsen tulevasta hyvinvoinnista, mikäli hän on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että mahdollisiin ilmeneviin oireisiin voidaan vaikuttaa ja niitä voidaan hoitaa. Kaikki lapsella havaitut oireet tai käyttäytyminen eivät myöskään välttämättä ole seurausta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Samoja oireita voi ilmetä niin lapsella, joka on kokenut hyväksikäyttöä kuin lapsella, joka ei ole joutunut hyväksikäytön uhriksi. Suuri osa hyväksikäytetyillä lapsilla havaittavista oireista on siis tavallisia myös niillä lapsilla, jotka eivät ole kokeneet hyväksikäyttöä. Myös monet muut stressaavat tilanteet (esim. koulustressi, muutto, vanhempien ero, läheisen kuolema) voivat aiheuttaa lapsessa oireilua. Toisaalta niin pienillä lapsilla kuin nuoruusikäisilläkin saattaa esiintyä myös ilman minkäänlaista stressiä tai traumaattisia tapahtumia sellaista ikätasoon sopivaa käytöstä, joka aiheuttaa aikuisissa huolta.

Mahdollisia oireita on monenlaisia

Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden lasten ja nuorten mahdolliset oireet voivat vaihdella lievistä vakavampiin ja lyhytkestoisista pitempikestoisiin. Erilaisia seksuaalisesta hyväksikäytöstä johtuvia oireita ja mielenterveysongelmia voivat olla esimerkiksi masennus, ahdistus, erilaiset pelot, univaikeudet, aggressiot ja syömishäiriöt. Lisäksi erityyppisiä käytösongelmia voi esiintyä. Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille lapsille ja nuorille voi kehittyä myös hyväksikäyttöön liittyviä ajatusvääristymiä esimerkiksi siitä, miksi tapahtuma tapahtui tai kenen syytä se oli, ja näihin voi liittyä syyllisyyden, arvottomuuden tai epäluottamuksen tunteita. Lapsella tai nuorella voi myös olla ristiriitaisia tunteita tapahtunutta kohtaan. Hän voi yhä tuntea positiivisia tunteita tekijää kohtaan, mikäli tekijä on ollut lapselle läheinen, vaikka samalla saattaakin kokea vihaa tätä kohtaan. Lapsi voi myös tuntea negatiivisia tunteita häntä hoitavaa aikuista kohtaan ja esimerkiksi käyttäytyä vihamielisesti aikuisen pyrkiessä osoittamaan läheisyyttä lapselle ja suojaamaan häntä.

Yleisimmin seksuaaliseen hyväksikäyttöön yhdistetyt oireet ovat erilaiset stressioireet ja yliseksualisoitunut käyttäytyminen. Näitä oireita esiintyy tosin muista syistä johtuen melko usein myös lapsilla, jotka eivät ole kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä.