Lastenpsykiatria

Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Lastenpsykiatrinen hoito räätälöidään aina lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perusteella ottamalla huomioon myös  lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista, ja hoitoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia hoitomuotoja. Hoidon keskeisenä tavoitteena on lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa häntä löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa.

Lastenpsykiatrian yksiköissä hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. Pikkulapsipsykiatrian yksiköt ovat erikoistuneet psyykkisesti oireilevien pienten, alle kouluikäisten, lasten ja heidän perheidensä vuorovaikutussuhteiden hoitamiseen.

Lastenpsykiatrian polikliinista avohoitoa on lisätty viime vuosina merkittävästi ja osastohoitoa vastaavasti vähennetty. Intensiivinen avohoito on suhteellisen uusi hoitomuoto, jossa hoito tapahtuu osittain lapsen kotona, koulussa tai päivähoidossa lapsen ja hänen kasvuympäristönsä tarpeiden mukaan.

Päivystyksellisiä lastenpsykiatrisia ongelmia ovat vakava itseen tai toisiin kohdistuva tuhoava käyttäytyminen tai äkillisesti alkavat harhat. 

 

vasen palsta
oikea palsta