Vauvaperhetyö


Vauvan sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen ja arkeen vauvan kanssa. Lastenlinnassa ja Lastenklinikalla on perheitä varten vauvaperhetyöntekijöitä, jotka ovat apuna ja tukena perheelle heti vauvan sairastumisen jälkeen. 
 
Kiikku-vauvaperhetyö® on Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön kehittämä ja vuonna 1999 rekisteröimä työmalli. Kiikku- vauvaperhetyöllä tarkoitetaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä toteutettavaa vauvaperheiden tukea. Vauvaperhetyön asiakkaita ovat perheet jotka tarvitsevat kotona neuvolan rinnalla erikoissairaanhoidon tukea. Perheessä voi olla vuorovaikutuksessa ilmeneviä riskitekijöitä, esim. lapsen vammaisuus, neurologiset ongelmat, vanhemman masennus tai vauvan uni- ja syömispulmat.

Perheet ohjautuvat vauvaperhetyöhön lääkärin, hoitajan, sosiaalityöntekijän tai muun terveysalan ammattilaisen yhteydenotosta. Tukea tarvitseva vauvaperhe voi halutessaan olla myös itse yhteydessä vauvaperhetyöntekijään. Vauvaperhetyöntekijä tapaa perhettä mahdollisimman pian vauvan saavuttua sairaalaan. Mikäli perhe kokee hyötyvänsä vauvaperhetyön tuesta, sovitaan vauvaperhetyöntekijän kotikäynti lapsen kotiutumista seuraaville päiville. Mikäli vauva joutuu olemaan sairaalassa pidemmän aikaa voi vauvaperhetyöntekijä käydä tapaamassa vauvaa ja hänen vanhempiaan osastolla.

Kiikku-vauvaperhetyö® on hoitotyötä, jossa on keskeistä vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen ja vanhemmuuden tukeminen. Tukemalla varhaista vuorovaikutusta edesautetaan kiintymissuhteen muodostumista. Vauvaperhetyöntekijä tekee kotikäyntejä, joiden aikana hän antaa vanhemmille tietoa ja tukea lapsen hoitoon. Työ on perheelle vapaaehtoista ja sitä toteutetaan toistuvina kotikäynteinä lapsen ollessa alle 1-vuotias.

Vauvaperhetyön avulla perhe pyritään saattaen kotiuttamaan ja ohjaamaan neuvolapalvelujen piiriin osastohoidon jälkeen. Pitkäaikaissairaiden lasten osalta kyseessä voi olla myös hoidon koordinoinnin tarve eri hoitotahojen tai perheen kanssa työskentelevien toimijoiden välillä. Vauvaperhetyöntekijä on osa moniammatillista tiimiä. Yhteistyö lasta kuntouttavien terapeuttien, sosiaalityöntekijän ja avoterveydenhuollon henkilökunnan kanssa on oleellinen osa vauvaperhetyötä, tiedonvälitys työntekijältä toiselle tapahtuu aina luottamuksellisesti perheen luvalla.

Kotikäynneillä tuetaan vanhemmuutta jokapäiväisissä hoitotoimissa. Tärkeää on myös lapsen yleisvoinnin kuten painon, nukkumisen, syömisen ja mielialan seuranta. Lisäksi vanhemmilla on mahdollisuus keskustella sekä lapsen vointiin liittyvistä asioista että omasta jaksamisestaan. Kun lapsen hoitoon liittyy erityisiä vaatimuksia ja vanhempien erityisosaamista, vauvaperhetyöntekijä tukee vanhempia ja vie erikoissairaanhoidossa olevan tiedon ja taidon perheen kotiin.

Yhteyden vauvaperhetyöntekijään saat sähköpostilla (etunimi.sukunimi@hus.fi) tai puhelimitse:

Teija Peltonen
Sairaanhoitaja/Vauvaperhetyöntekijä
Stenbäckinkatu 28 F, Helsinki
PL 280,00029 HUS
050 427 1272 

Arja Tuominen
Lastenhoitaja/Vauvaperhetyöntekijä 
Stenbäckinkatu 28 F, Helsinki
PL 280, 00029 HUS
050 428 9157