Neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus

Neuropsykologisen tutkimuksen tavoitteena lastenneurologiassa on lapsen kehitystason, neurokognitiivisen kykyrakenteen (lapsen vahvuudet ja vaikeudet) sekä vuorovaikutus-, työskentely- ja koulutaitojen arviointi. Neuropsykologisessa tutkimuksessa pyritään tunnistamaan neurologisten ja neuropsykiatristen häiriöiden oireita. Saadun tiedon pohjalta suunnitellaan yhdessä muun työryhmän ja lapsen vanhempien kanssa lapsen tarvitsemaa hoitoa ja tukitoimia, mm. tarvetta neuropsykologiseen kuntoutukseen. Tutkimuksessa saatua tietoa hyödynnetään esimerkiksi koulunkäynnin tai päivähoidon tukitoimien suunnittelussa, yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa sekä hoidon vaikuttavuuden seurannassa. Useimmiten neuropsykologinen tutkimus on pitkä prosessi, joka vaatii 3-5 tapaamiskertaa. Tutkimuksen laajuuden ja käytettävät menetelmät neuropsykologi valitsee kysymyksenasettelun, lapsen iän ja kokonaistilanteen mukaan. Tietoa tutkimuksessa kerätään monin eri tavoin: neuropsykologisin testein, vanhempia/ lasta itseään/ opettajaa ym. haastattelemalla (myös kyselylomakkein) sekä lapsen vuorovaikutusta ja käyttäytymistä havainnoimalla. 

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lapsen oppimis- ja toimintakyvyn parantaminen. Tähän pyritään oppimisvaikeuksia ja niiden taustalla olevia neurokognitiivisia erityishäiriöitä lievittämällä, kompensointikeinoja rakentamalla sekä itsetuntoa tukemalla. Myös lapsen toimintaympäristö pyritään järjestämään kehitystä, toimintaa ja oppimista tukevaksi. Neuropsykologien työnkuvaan lastenneurologiassa kuuluu yhteistyö lapsen ja nuoren lähiympäristön, kuten vanhempien, koulujen, päiväkotien sekä kuntouttajien kanssa. Varsinaista neuropsykologista kuntoutusta toteuttavat pääsääntöisesti yksityiset neuropsykologit.

Tarkempi kuvaus neuropsykologisesta kuntoutuskäytännöstä Hyksin lastenneurologiassa on Neuropsykologinen kuntoutuskäytäntö –dokumentissa.
Neuropsykologinen kuntoutuskäytäntö Hyks lapset.pdfNeuropsykologinen kuntoutuskäytäntö Hyks lapset.pdf

HYKS lastenneurologian neuropsykologien yhteystiedot:
johtava neuropsykologi Susanna Huju
puh. 09 471 80542 / 050 427 2084
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@hus.fi