Lastenneurologian vastaanotot

Lastenneurologian vastaanottoja on Uudessa lastensairaalassa sekä Jorvin, Peijaksen ja Hyvinkään sairaaloissa. Vastaanotoilla tutkitaan ja hoidetaan tavallisimpia lastenneurologisia ongelmia tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa - mahdollisimman lähellä lapsen omaa toimintaympäristöä. Tarkoituksena on, että terveyskeskuksissa tehdään ensivaiheen tutkimukset ja aloitetaan toimenpiteet.

Työnjako tavallisimmissa lastenneurologisissa ongelmissa (lasten epilepsia, lasten päänsärky, oppimisen vaikeudet ja lasten poikkeava kehitys) perus- ja erikoissairaanhoidon välillä perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön ”Yhtenäisiin kiireettömän hoidon perusteisiin”.

Lastenneurologian vastaanotot huolehtivat myös erikoisalan sisäisestä lähete/potilasohjauksesta. Tarvittaessa potilaat ohjataan lastenneurologian vastaanotolta erikoistuneempiin yksiköihin. Tästä esimerkkeinä ovat vaikeahoitoinen epilepsia, harvinaisen neurologisen diagnoosin etsiminen, vaikea liikuntavammaisuus tai pulmallinen neurokognitiivinen häiriö (esim. autismikirjon häiriö).

 

 Hoitopaikat