Miten epilepsiaa hoidetaan?

​Epilepsian hoidon tavoite on kohtauksettomuus ilman lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia.

Epilepsiatyypin mahdollisimman tarkka määrittely auttaa lääkehoidon suunnittelussa. Joissakin lapsuusiän hyvänlaatuisissa epilepsioissa ei tarvita lainkaan lääkehoitoa, mikäli kohtauksia on harvakseltaan. Yleensä epilepsialääkitys aloitetaan toisen kohtauksen jälkeen. Lääkkeen valinta riippuu epilepsiatyypistä. Lasten lääkeannokset lasketaan painon mukaan ja lääkemäärät saattavat joskus tuntua suurilta aikuisten annoksiin verrattuina.

Suomalainen ’Epilepsiat ja kuumekouristukset lapsilla’  Käypä Hoito -suositus valmistui syksyllä 2007.