Epilepsia ja lapsen arki

​Useimmiten epilepsiaan ei liity kehityksen tai oppimisen ongelmia ja lapsi voi täysin muiden tavoin olla päivähoidossa, käydä koulua ja harrastaa.  Erityisvaikeuksia joillakin kehityksen osa-alueella tai oppimisvaikeuksia voi kuitenkin olla. Näiden selvittely ja tarvittaessa kuntoutus, kuten myös yhteistyö päivähoidon ja koulun kanssa kuuluu myös lapsuusiän epilepsian hyvään hoitoon. Vaikeaan epilepsiaan liittyy usein oppimisen ongelmia.

Lasten kanssa jatkuvasti tekemisissä olevien aikuisten, kuten päivähoidon henkilökunnan, opettajan, kouluterveydenhoitajan ja harrastusohjaajien täytyy tietää lapsen epilepsiasta ja olla perillä ensiaputoimista kohtauksen sattuessa. Epilepsiaoireiden aiheuttamia ennakkoluuloja ja pelkoja hälvennetään parhaiten antamalla asiallista tietoa. Epilepsiaoireisen lapsen arjen tulisi olla mahdollisimman samanlaista kuin muillakin lapsilla. Harrastuksia täytyy rajoittaa vain, jos ne aiheuttavat kohtauksen sattuessa tavallisuudesta huomattavasti poikkeavan tapaturmariskin. Hukuksiin joutuminen varsinkin sameissa luonnonvesissä on hengenvaarallista ja epilepsiaoireisella lapsella tulee uidessa aina olla tarkka valvonta.

Lapsen oireiden osoittautuminen epilepsiaksi on perheelle usein kriisi, jossa hoitohenkilökunnalta saadun tiedon ja tuen lisäksi kysymysten, tunteiden ja huolten purkamiseksi muiden perheiden vertaistuki ja tieto esim. Epilepsiayhdistysten ja Epilepsialiiton sopeutumisvalmennus / kuntoutuskurssien  kautta on tärkeätä.