Potilaan testaaminen kohtauksen aikana

Kohtausten aikainen testaaminen on tärkeä osa tutkimusta; se mahdollistaa lisätiedon saamisen mm. kohtauksen lähtöpaikasta aivoissa, tärkeiden toimintojen sijainnista ja auttaa kohtausten luokittelussa. Kohtausten aikana testataan puhetta (näytetään esim. kuvakortteja tai esineitä), muistia (annetaan muistisana, kysellään kysymyksiä) ja lihasvoiman puolieroja (pyydetään nostamaan esim. vasen käsi).

Kohtauksen jälkeen tehdään ns. jälkitestausta eli kysellään kohtauksen aikaisia tapahtumia, annettuja muistisanoja tai näytettyjä kuvia ym.

TCI-testaus

Osalla epilepsiaa sairastavista epileptinen toiminta voi hetkellisesti estää tai hidastaa aivojen tiedonkäsittelyä ilman päälle päin näkyvää kohtausoiretta. Tätä voidaan tutkia tietokonetestillä, jossa lyhyet ja lieväasteiset reaktioajan ja suorituskyvyn heikentymiset saadaan esiin. Kun testiä tehdään EEG rekisteröinnin aikana, nähdään mikä vaikutus EEG:ssä näkyvillä pienillä epileptisillä muutoksilla on testin suoritukseen. Testauksen tekee neuropsykologi.