Lastenneurologia

​Lastenneurologian vastaanotoilla, päiväkeskuksissa ja osastoilla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan lapsia, joilla on neurologinen sairaus tai vamma tai sellaisen epäily. Kohtaukselliset tilat (kuten epilepsia), liikuntavammat, kehityshäiriöt sekä perinnölliset neurologiset sairaudet muodostavat suurimmat yksittäiset sairausryhmät.

HUSissa on lastenneurologista vastaanottotoimintaa ”alueellista” erikoissairaanhoitoa varten Uudessa lastensairaalassa, Jorvin ja Peijaksen sekä Hyvinkään sairaaloissa. Erikoistuneempia, osin valtakunnallisia velvoitteita hoitavat Uudessa lastensairaalassa sijaitsevat muut vastaanotot. Lastenneurologian osastot ovat Uudessa lastensairaalassa, jonne on keskitetty valtakunnallisesti mm. lasten vaikean epilepsian hoitoa ja epilepsiakirurgiaa. 

Lastenneurologiassa on myös päiväkeskustoimintaa, jossa lapsi vanhempineen käy tutkimus- tai hoitojaksolla päiväaikaan. Lastenneurologiselle toiminnalle ominaista on työskentely moniammatillisissa työryhmissä, joissa lääkärin ja hoitajan lisäksi on mukana fysio-, toiminta- ja puheterapeutti sekä neuropsykologi.

Lastenneurologian sairaalapäivystys on keskitetty Uuteen lastensairaalaan. Konsultaatioiden avulla lastenneurologisia päivystyksellisiä ongelmia hoidetaan myös Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa.

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
 

 Erityistyöntekijät

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta