Neurokognitiiviset häiriöt

​Neurokognitiiviset häiriöt näkyvät taidollisina puutteina tai käyttäytymisen oireina ja aiheuttavat riskin lapsen kehitykselle. Nämä kehitykselliset poikkeamat ovat useimmiten synnynnäisiä, mutta ne voivat joskus myös liittyä varhaisvaiheen riskitekijöihin. Neurokognitiivisiä häiriöitä on laaja-alaisia kehityksen viivästymiä, kuten kehitysvammaisuus, autismi ja monimuotoinen kehityshäiriö sekä kapea-alaisia kielellisiä tai hahmotuksen ja motoriikan erityisvaikeuksia ja erityisiä oppimisvaikeuksia mukaan lukien aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD). Neurokognitiiviset häiriöt ovat yleisiä: niitä todetaan vakavuudeltaan eri asteisina noin 15 prosentilla lapsista.

Neurokognitiivisten häiriöiden syynä on lapsen kehityksellinen tiedollinen ja/tai taidollinen erilaisuus, joka näkyy aivojen rakenteen ja toiminnan erilaisuutena sekä poikkeavuutena neuropsykologisten testien tuloksissa. Häiriöt esiintyvät harvoin puhtaina yksittäisinä erityisvaikeuksina. Useimmiten ne päällekkäistyvät yksilöllisesti siten, että jokaisen lapsen oirekuva on persoonallisesti erilainen, joskus hyvinkin vaikeaselkoinen.

Kehitysviivästymä / poikkeama kietoutuu aina lapsen vuorovaikutustaitojen ja tunne-elämän kehitykseen ja oirekuva muuttuu iän mukana. Vaikeimpien häiriöiden (vaikea-asteinen kehitysvammaisuus tai autismi) taustalla voi olla tunnettu kromosomi- tai geenipoikkeavuus. Muiden häiriöiden syyt ovat yleensä suvussa periytyviä ominaisuuksia eikä erityisiä tutkimuksia syyn selvittämiseksi tarvita.

Hoidon tavoitteena on lapsen oppimis- ja toimintakyvyn parantaminen. Tärkeintä tässä on ongelman tunnistaminen ja arkista toimintaa helpottavat neuvot ja tuet. Lääkinnällistä kuntoutusta (fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus) suositellaan tarvittaessa moniammatillisen tutkimuksen perusteella.

Lastenneurologialle lähetetyistä potilaista vastaa Lastenneurologian vastaanotot (Uusi lastensairaala, Jorvin ja Peijaksen sairaalat), jotka ohjaavat lähetteet tai potilaat tarvittaessa Neurokognitiiviselle vastaanotolle tai  stenneurologialle lähetetyistä potilaista vastaa Lastenneurologian vastaanotot (Uusi lastensairaala, Jorvin ja Peijaksen sairaalat), jotka ohjaavat lähetteet tai potilaat tarvittaessa Neurokognitiiviselle vastaanotolle tai Päiväkeskus Vuoreen.

 Neurokogn hairiot nettikoko.jpg

 

 

 

 Hoitopaikat