Varhis - Opas ja DVD pienten autististen lasten varhaiskuntoutukseen

​Varhis on vuonna 2008 julkaistu pienten autististen lasten käytännönläheinen kuntoutusopas. Vuonna 2011 se sai rinnalleen DVD:n.

Varhis kansilehti.jpgOpas ja DVD pohjautuvat Hyks Lastenlinnan sairaalan autismiin erikoistuneella osastolla L13 kehitettyyn toimintamalliin. Ne antavat tietoa ja käytännönläheisiä ohjeita autistisen lapsen kehityksen ja opetuksen tueksi sekä vanhemmille että ammattihenkilöstölle. Lisätietoja DVD:stä oheisesta linkistä.

Autistisen lapsen ohjaus saattaa olla haastavaa varsinkin kuntoutuksen aloitusvaiheessa. On vaikea ottaa vastaan kiukkua ja kieltäytymistä pieneltä suloiselta lapselta. Erään autistisen lapsen äiti totesikin, että: ”Joskus tekisi vain mieli ottaa hänet syliin tai jättää rauhaan, koska rajojen asettaminen näyttää aiheuttavan hänelle mielipahaa”. Mutta se riemu ja oppimisen ilo, joka seuraa alkuhankaluuksien jälkeen sekä lapselle että aikuiselle! Lapsen oppiessa arki helpottuu ja muuttuu sujuvammaksi.

Kaikki autistiset lapset oppivat ja kehittyvät, kun heitä opetetaan sopivilla keinoilla. Mitä tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa opetus on, sitä paremmat mahdollisuudet lapsella on saada oma kehityspotentiaalinsa käyttöön.

VARHIS -oppaan kirjoittaminen sai alkunsa autististen lasten vanhempien ja päiväkotien toiveesta saada käytännönläheistä tietoa autismin kuntoutuksesta. Jotta tähän toiveeseen voitaisiin vastata entistä paremmin, päätettiin Lastenlinnan sairaalan autismiosaston työryhmässä työstää osastolla kehitetyn VARHIS –toimintamallin pohjalta opas tukemaan pienten autististen lasten kuntoutusta.

Oppaaseen on koottu VARHIS -toimintamallin teoreettista taustaa, nykytietoa autismista sekä kuntoutusohjeita. Kirjan ohjeet sopivat varsinaisen autismidiagnoosin saaneiden lasten lisäksi myös lapsille, joiden käyttäytymisessä on autistisia piirteitä. Tavoitteena on, että kirja antaa käytännön eväitä vanhemmille, päiväkodeille, terapeuteille ja kaikille autismista kiinnostuneille.

Oppaan kirjoittajat:
Anne Avellan, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Tuulia Lepistö, neuropsykologi, PsT

Tilaukset:
Varhis-opasta voi tilata Autismi- ja Aspergerliitosta hintaan 35 euroa + toimituskulut. Osa tuotosta ohjautuu Hyksin Lastenneurologian osastojen toiminnan tukemiseen.