Fysioterapia lastenneurologiassa

​Fysioterapeutit toimivat lastenneurologian eri poliklinikoilla ja osastoilla arvioiden eri ikäisten lasten liikkumisen kehitystä, vamman tai sairauden vaikutusta liikkumis- ja toimintakykyyn sekä osallistumalla kuntoutusjaksolla olevien lasten kuntoutukseen.  Fysioterapeuttien tehtävä on myös suunnitella mm. liikkumiseen ja liikuntaharrasteisiin liittyviä apuvälineitä ja osallistua niiden hankintaan. Fysioterapeuttien palveluja tarvitsevat mm. lapset, joilla on CP-vamma tai lihastauti.

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea lasta  tai nuorta saavuttamaan paras mahdollinen liikkumis- ja toimintakyky joko itsenäisesti tai apuvälineen avulla.

Fysioterapeuttisessa arvioinnissa painottuvat liikkumisen, toimintakyvyn ja fyysisen suorituskyvyn arviointi eri menetelmin. Arvioinnin perusteella suunnitellaan yksilölliset fysioterapeuttiset tavoitteet ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen / nuoren, perheen sekä kuntoutukseen osallistuvien eri ammattilaisten kanssa.
 
Kuntoutussuunnitelman mukainen fysioterapia toteutetaan lapsen tai nuoren omassa toimintaympäristössä tai avoterveydenhuollon fysioterapeutin vastaanotolla. Kuntoutumisen tavoitteena on tukea fysioterapiassa harjoiteltavien taitojen siirtymistä päivittäiseen elämään kannustamalla lasta/nuorta omatoimiseen harjoitteluun ja tekemällä yhteistyötä perheen ja lähiverkoston kanssa.