Lasten ortopedia ja traumatologia

​Lasten ortopedit ja käsikirurgit tutkivat ja hoitavat liikuntaelinten vammoja, sairauksia, kasvaimia, synnynnäisiä epämuodostumia ja tukirangan kehityshäiriöitä. Murtumat ja erilaiset nivelside-, jänne- ja hermovammat ovat tyypillisiä päivystyksellistä hoitoa vaativia vammoja.

Murtumapotilaat ovat lasten ortopedian ja traumatologian suurin potilasryhmä. Yli puolet suomalaisista saa ainakin yhden luunmurtuman ennen kasvun päättymistä. Valtaosa kasvuikäisten murtumista hoidetaan ilman leikkausta erilaisilla kipsilastoilla ja sidoksilla. Murtuman asennon korjaus ja kiinnitys tehdään tarvittaessa nukutuksessa. Leikkauksessa luunmurtumien hoitoon käytetään piikki-, naula-, ruuvi- tai levykiinnityksiä.

Jänne- ja hermovammat ovat lapsilla harvinaisia, mutta ne on useimmiten hoidettava leikkauksella.

Myös syntymämurtumat ovat harvinaisia ja ne paranevat yleensä nopeasti ilman leikkausta. Joka viidennelle olkapunoksen syntymävaurion saaneelle lapselle jää pysyvä toiminnallinen haitta. Osa näistä potilaista hyötyy leikkaushoidosta.

Vammautumisen lisäksi potilaita tulee ortopedien ja käsikirurgien hoitoon erilaisten sairauksien, kasvaimien sekä synnynnäisten epämuodostumien ja tukirangan kehityshäiriöiden vuoksi. Lastenortopedien erityistä osaamisaluetta ovat synnynnäisten raaja- ja selkärankaepämuodostumien hoito. Suuri osa näistä potilaista hyötyy leikkaushoidosta. Kampurajalkoja hoidetaan toistokipsauksilla ja synnynnäistä lonkkaluksaatiota lastahoidolla.

Kasvuikäisten kasvaimet ovat pääosin hyvänlaatuisia ja leikkaushoito toteutetaan vain tarvittaessa. Pahanlaatuiset tukielinkasvaimet hoidetaan usean eri alan asiantuntijan yhteistyönä ja leikkaushoito on lähes aina vain osa hoitoa.
 
Vaativimmat lasten ortopediset ja traumatologiset toimenpiteet on HUS-alueella keskitetty Uuteen lastensairaalaan. Tällaisia ovat mm. vaikeat synnynnäiset epämuodostumat ja kehityshäiriöt, vaikea olkapunoksen syntymävaurio, pahanlaatuiset kasvaimet sekä vaativat raajojen pidennys- ja/tai asennonkorjausleikkaukset.

Valtakunnallisesti Uuteen lastensairaalaan on asetuksella  keskitetty ortopedisista  sairauksista  lasten luustodysplasioiden vaativa leikkaushoito. Lasten skolioosin hoito on asetuksella keskitetty Ouluun, Tampereelle ja Uuteen lastensairaalaan.​​​

 

 

Vasen
Oikea