Lasten kirurginen hoito

 Lastenkirurgia
 

Yleisimpiä lastenkirurgisia toimenpiteitä ovat murtumien hoidot sekä tulehtuneen umpilisäkkeen ja tyrien leikkaukset. Vaativimpia toimenpiteitä ovat mm. vaikeiden synnynnäisten kallo-, kasvo- ja aivovikojen, sydänvikojen ja vatsan alueen rakennevikojen korjausleikkaukset, elinsiirrot, selkä- ja raajavirheasentojen leikkaukset ja kasvainten poistot. Lastenkirurgiassa erilaisten toimenpiteiden kirjo on suuri: erilaisia leikkauksia ja toimenpiteitä on noin 500.

Noin  puolet kaikista toimenpiteistä  tehdään päivystyksellisesti. Vastasyntyneille tehtävien leikkausten ja tehohoidon määrä vaihtelee voimakkaasti viikosta toiseen. Onnettomuus- ja murtumapotilaiden määrät ovat suurimmillaan loppukeväällä sekä ja  syksyllä. 

Osa lasten kirurgisista toimenpiteistä, mm. tyräleikkaukset ja tähystystoimenpiteet, tehdään päiväkirurgisesti.

Lastenkirurgista toimintaa HUSissa on Uudessa lastensairaalassa ja Hyvinkään sairaaloissa. Vaikeimpien sairauksien hoito on keskitetty kansallisesti Uuteen lastensairaalaan, jossa tehdään kaikki suomalaisten lasten avosydänleikkaukset ja elinsiirrot sekä tietyt vatsan alueen leikkaukset ja luustodysplasiapotilaiden  leikkaukset.

Lasten muu kirurginen hoito
 

Uuden lastensairaalaan päivystyksessä ja Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystyksissä
hoidetaan alle 16-vuotiaita potilaita, joiden sairauden hoito ei voi odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli. Kaikki anestesiaa edellyttävät  päivystystoimenpiteet ohjataan yhteispäivystyksistä Uuteen lastensairaalaan ja Hyvinkään sairaalaan.

Huuli- ja suulakihalkiokeskukseen on valtakunnallisesti keskitetty huuli- ja suulakihalkiopotilaiden hoito. Polikliininen toiminta tapahtuu Töölön sairaalassa;    leikkaus-  ja  anestesiatoimenpiteet ja vuodeosastohoito Uudessa lastensairaalassa.

Jorvin Palovammakeskuksessa hoidetaan kaikki kouluikäisten ja sitä vanhempien lasten palovammat, sekä  1-7-vuotiaiden lasten ei-tehohoitoa edellyttävät palovammat.

Silmä-korvasairaalassa tehdään silmä- sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien toimenpiteitä myös lapsille.​​

Vasen palsta
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
 

 Erityistyöntekijät

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta