Turvaa seulonnasta

Uusi HPV-testiin perustuva seulonta on turvallisempi kuin Papa-seulonta 30 vuotta täyttäneillä naisilla. Alle 30-vuotiailla Papa-seulonta on tarkempi: nuorilla naisilla ohimenevät ja itsestään paranevat HPV-tartunnat ovat varsin tavallisia, ja HPV-seulonnalla aiheutettaisiin turhaa huolta ja turhia hoitoja.

Seulontatulos kertoo seulottavan tilanteen näytteenottohetkellä. Syövän esiasteiden ja syövän yleensä hitaan kehittymisen vuoksi viiden vuoden seulontaväli on turvallinen. HUSLABin vuodesta 2019 alkaen toteuttama HPV-seulonta 30 vuotta täyttäneille ja Papa-seulonta alle 30-vuotiaille naisille on kaikkein turvallisin ja paras seulontatapa. Mikään testi ei ole täydellinen: harvinaisissa tapauksissa on mahdollista, että syöpä kehittyy nopeasti esimerkiksi seulontakäyntien välillä. Toisaalta poikkeava, kolposkopiakutsuun johtava solulöydös saattaa olla kudoksen uusiutumiseen liittyvä hyvänlaatuinen muutos (mm. metaplasia tai regeneraatio) tai itsekseen paraneva HPV-infektio, joka ei vaadi hoitoa. Täten jatkotutkimuksiin kutsutaan myös naisia, joilla tutkimuksessa lopulta ei todeta kohdunkaulan syövän kehittymisen riskiä.

Suomessa on pystytty hyvin organisoidulla seulonnalla vähentämään uusien syöpätauksien määrä viidesosaan siitä, mikä se oli seulonnan alkaessa 1960-luvun alussa. Suomalaiset ovat etuoikeutettuja, sillä heillä on mahdollisuus osallistua hyvin järjestettyyn, luotettavaan ja koko hoitoketjun takaavaan seulontaan.

Omanäytteenoton kokeilu


Helsingissä kokeiltiin vuonna 2018 naisten itse kotona ottamien emätinnäytteiden käyttöä kohdunkaulasyövän seulonnassa. Pilottiin satunnaistetut naiset tilasivat halutessaan näytteenotto-ohjeet ja –välineet kotiin (tai hakivat ne laboratoriosta), ottivat näytteet ohjeen mukaan, ja palauttivat näytteen postitse HUSLABiin.

Kokeilun tarkoituksena oli kutsua omanäytteenotolla mukaan sellaisia naisia, jotka jostakin syystä eivät halua osallistua tavanomaiseen seulontaan. Tavoitteena on tehostaa seulontaa ja palvella asiakkaita paremmin. Kokeilun tuloksia analysoidaan parhaillaan.