Päiväaikaiset vireystutkimukset

Nukahtamisviivetutkimus MSLT

 

Nukahtamisviivetutkimus eli MSLT on keskeinen tutkimus poikkeavan päiväväsymyksen ja liikaunisuustautien (narkolepsia ja hypersomnia) diagnostisissa selvittelyissä. Sitä voidaan käyttää myös jo todetun unihäiriön, kuten uniapnean, hoidon vaikutuksen seurannassa.
 
MSLT-tutkimusta edeltävien kahden viikon aikana tutkittava pitää unipäiväkirjaa ja usein tehdään myös aktigrafia eli liikeaktiviteettirekisteröinti. Tutkimusta edeltävänä yönä pitäisi nukkua vähintään 6 h ja usein tämä varmistetaan kotona tehtävällä unirekisteröinnillä eli laajalla unipolygrafialla.
 
Aamulla ennen tutkimuksen alkua olisi oltava hereillä vähintään 1,5 h. Lähettävä lääkäri saattaa antaa ohjeita joidenkin vireystilaan vaikuttavien lääkkeiden asteittaisesta lopettamisesta. Runsasta kahvin juontia olisi hyvä vähentää edeltävän viikon aikana, koska tutkimuspäivänä kahvin käyttö on rajoitettua.
 
Tutkimukseen kuuluu neljä osarekisteröintiä kahden tunnin välein työpäivän aikana. Siinä mitataan EEG:tä eli aivosähkötoimintaa, silmänliikkeitä, lihasjänteyttä, hengitystä ja EKG:tä eli sydämen sähköistä toimintaa. Tutkimus on kivuton. Tutkittava on makuuasennossa hämärässä, hiljaisessa huoneessa ja hänelle annetaan tehtäväksi sulkea silmät ja yrittää nukahtaa. Osarekisteröinti kestää 20 - 40 min.
 
Tutkimuksessa seurataan nukahtamisviivettä, eri univaiheiden esiintymistä ja mahdollisia hengityshäiriöitä. Liikaunisuustaudeissa keskimääräinen nukahtamisviive on lyhentynyt ja tutkittava saattaa vaipua nopeasti REM- eli vilkeuneen. Tutkimukselle ei ole vasta-aiheita, mutta sen onnistumisen kannalta ohjeiden tarkka noudattaminen on tärkeää.
 

Hereilläpysymistutkimus MWT

 
Hereilläpysymistutkimus eli MWT on keskeinen tutkimus selvitettäessä päiväväsymyksestä kärsivän tutkittavan työkykyä, etenkin ammattikuljettajan ajokykyä. Sillä voidaan myös seurata hoidon vaikutusta esim. uniapneataudissa.
 
MWT-tutkimusta edeltävien kahden viikon aikana tutkittava pitää unipäiväkirjaa ja pyrkii nukkumaan tavanomaisesti. Aamulla ennen tutkimuksen alkua olisi oltava hereillä vähintään 1,5 h. Lähettävä lääkäri voi antaa ohjeita joidenkin vireystilaan vaikuttavien lääkkeiden asteittaisesta vähentämisestä. Runsasta kahvinjuontia olisi hyvä vähentää edeltävän viikon aikana, koska tutkimuspäivänä kahvin käyttö on rajoitettua.
 
Tutkimukseen kuuluu neljä osarekisteröintiä kahden tunnin välein työpäivän aikana. Siinä mitataan EEG:tä eli aivosähkötoimintaa, silmänliikkeitä, lihasjänteyttä, hengitystä ja EKG:tä eli sydämen sähköistä toimintaa. Tutkimus on kivuton. Tutkittava on puoli-istuvassa asennossa hämärässä, hiljaisessa huoneessa ja hänelle annetaan ohjeeksi pitää silmät auki ja yrittää pysyä hereillä niin kauan kuin mahdollista. Osarekisteröinti kestää korkeintaan 40 min.
 
Tutkimuksessa seurataan vireystilan alenemista, nukahtamisviivettä ja mahdollisia hengityshäiriöitä. Poikkeavaan päiväväsymykseen liittyen keskimääräinen nukahtamisviive on lyhentynyt. Tutkimukselle ei ole vasta-aiheita, mutta sen onnistumisen kannalta ohjeiden tarkka noudattaminen on tärkeää.
 

 Valmistaudu tutkimukseen