Liikeaktiviteettirekisteröinti eli aktigrafia

Aktigrafialla mitataan liikeaktiviteettia usean vuorokauden ajalta. Aktigrafi on pieni rannekellon tapainen mittauslaite, joka kiinnitetään ranteeseen hihnalla. Laite otetaan pois kädestä suihkun ajaksi, mutta muuten sitä pidetään kädessä koko tutkimuksen ajan sekä päivisin että öisin.

Tutkimuksen aikana tutkittava saa elää tavanomaisesti omaa vuorokausirytmiään noudattaen. Aktigrafin päällä olevaa nappia painetaan nukkumaan mennessä ja herätessä ja nämä ajat merkitään myös unipäiväkirjaan. Tutkimukselle ei ole vastaaiheita, mutta sen onnistumisen kannalta ohjeiden tarkka noudattaminen on tärkeää.

Aktigrafi mittaa liikettä herkän kiihtyvyysanturin avulla. Liikkeen määrää kuvaava arvo tallentuu laitteen muistiin minuutin välein. Tuloksista voidaan tehdä päätelmiä unijakson pituudesta ja rauhallisuudesta sekä uni-valverytmin ajoittumisesta ja säännöllisyydestä.

Aktigrafiatutkimus tehdään usein nukahtamisviivetutkimuksen yhteydessä ja se kestää 3 - 7 vuorokautta. Se voidaan tehdä myös erillisenä, 2 - 3 viikkoa kestävänä tutkimuksena, jolloin saadaan tarkempaa tietoa uni-valverytmin pysyvyydestä ja päiväaikaisen aktiviteetin jakautumisesta.

 

 Valmistaudu tutkimukseen