Unenaikaiset tutkimukset

​Yöpolygrafia

Suppealla yöpolygrafialla tutkitaan ensisijaisesti unenaikaisia hengityshäiriöitä. Tavallisin löydös on obstruktiivinen uniapnea, jossa tutkittavalla on katkonaista kuorsausta ja hengityskatkoksia unen aikana ja tämä heikentää unen laatua, aiheuttaa päiväväsymystä ja lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Myös levottomien jalkojen oireyhtymään usein liittyvä yöllinen jaksottainen raajaliikehäiriö voidaan todeta yöpolygrafialla.

Tutkimus tehdään yön aikana tutkittavan kotona. Tutkittava hakee edeltävänä iltapäivänä tutkimuslaitteet KNF-osastolta ja saa ohjeet niiden kiinnittämisestä kotona illalla.

Tutkimuksessa mitataan hengitysilmavirtausta, rintakehän ja pallean hengitysliikkeitä, veren happipitoisuutta, syketaajuutta, kuorsausta, nukkuma-asentoa ja jalkojen liikkeitä. Tutkimus on kivuton eikä laite häiritse nukkumista merkittävästi. Yöpolygrafia voidaan tehdä myös sairaalassa, mikäli se epäonnistuu toistuvasti kotona.

Yöaikaisten poikkeavien ilmiöiden määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella arvioidaan unenaikaisen hengityshäiriön tai raajaliikehäiriön esiintymistä ja vaikeusastetta. Joskus halutaan myös arvioida uniapnean hoidon vaikutusta.

Unipolygrafia

Laajalla unipolygrafialla tutkitaan erilaisia unihäiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi unenaikaiset hengityshäiriöt, yöllinen periodinen raajaliikehäiriö, REM-unen käyttäytymishäiriö, unen keston kokemisen häiriö ja liikaunisuustaudit (narkolepsia ja hypersomnia). Unipolygrafiaa käytetään myös ennen nukahtamisviivetutkimusta varmistamaan riittävän pitkä edeltävä yöuni.

Tutkimukseen valmistautumisvaiheessa lähettävä lääkäri saattaa antaa ohjeita joidenkin unen rakenteeseen vaikuttavien lääkkeiden asteittaisesta lopettamisesta.

Tutkimus tehdään yön aikana tutkittavan kotona. Tutkittava hakee edeltävänä iltapäivänä tutkimuslaitteet KNF-osastolta ja saa ohjeet niiden kiinnittämisestä kotona illalla. Katso ohjevideosta, miten laite puetaan päälle: https://youtu.be/5BsNvc8xeWM​​​

Tutkimuksessa mitataan EEG:tä eli aivosähkötoimintaa, silmänliikkeitä, lihasjänteyttä, hengitysilmavirtausta, rintakehän ja pallean hengitysliikkeitä, veren happipitoisuutta, syketaajuutta, kuorsausta, nukkuma-asentoa ja jalkojen liikkeitä. Tutkimus on kivuton eikä laite häiritse nukkumista merkittävästi.

Unipolygrafia voidaan tehdä myös sairaalassa, mikäli se epäonnistuu toistuvasti kotona tai jos tarvitaan videokuvaa tutkittavan käyttäytymisestä unen aikana esim. yöllisiä kohtausoireita selviteltäessä.

Univaiheiden suhteellisten osuuksien, havahtumisten määrän ja unen syklisyyden perusteella saadaan tietoa unen laadusta. Unenaikaisten poikkeavien ilmiöiden määrän, laadun ja seurannaisilmiöiden perusteella arvioidaan unenaikaisen hengityshäiriön, raajaliikehäiriön tai jonkin muun unihäiriön esiintymistä ja vaikeusastetta.


Video: Yöpolygrafia

Minkälainen tutkimus on kotona tehtävä unitutkimus eli yöpolygrafia? Videossa on tekstitykset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

 Videot

 
 

 Valmistaudu tutkimukseen