PET-TT

PET-TT

PET-TT on tutkimus, jolla kartoitetaan muun muassa syövän levinneisyyttä. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää syöpäsolujen levinneisyyttä hyvinkin tarkasti, jopa solutasolle saakka.

Tutkimuksessa potilaalle annetaan suoneen radioaktiivista merkkiainetta, useimmiten fluorideoksiglukoosia (FDG). Glukoosi eli sokeria sisältävä merkkiaine hakeutuu kohteisiin, joissa on vilkastunut aineenvaihdunta, kuten syöpäsoluihin.

Tutkittava potilas lepää vuoteessa ennen merkkiaineen antoa ja sen jälkeen, jotta lihasjännitys ja aineenvaihdunta tasaantuu ja sokeria sisältävä merkkiaine hakeutuu paremmin juuri haluttuihin kohteisiin.

Levon jälkeen potilaalle tehdään ensin matala-annostietokonetomografiakuvaus (TT), jolla saadaan tarkka anatominen kuva kehosta. Tämän jälkeen tehdään positroniemissiotomografiakuvaus eli PET-kuvaus, jolla voidaan havaita kehossa oleva merkkiaine. Lopuksi tietokone yhdistää TT- ja PET-kuvaukset, jolloin saadaan tarkkaa tietoa syöpäsolujen sijainnista kehossa.

Tutkimus kestää kokonaisuudessaan noin 2-3 tuntia. Ennen tutkimusta tulee olla syömättä sekä välttää fyysistä rasitusta. Potilaalle annetaan tarkat ohjeet tutkimukseen valmistautumisesta.

 

 Valmistaudu tutkimukseen