Tutkimuspotilaaksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on jatkuvasti käynnissä noin kaksituhatta erilaista lääketieteellistä ja terveystieteellistä tutkimusta. Joskus näihin tutkimuksiin tarvitaan potilaita, jotta esimerkiksi uuden hoitokäytännön tai lääkkeen teho voidaan tutkitusti todistaa. Tutkimuspotilaaksi suostuminen on aina vapaaehtoista. Tutkimusohjelmiin liittyy yleensä muutamia lääkäri- tai tutkimushoitajakäyntejä, jotka ovat useimmiten potilaille ilmaisia.

Mahdolliset korvaukset

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) sanoo yksiselitteisesti, että tutkittavalle, hänen huoltajalleen, lähiomaiselleen, muulle läheiselle tai hänen lailliselle edustajalleen ei saa suorittaa palkkiota tutkimukseen osallistumisesta.

Tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista ja ansionmenetyksestä sekä muusta haitasta voidaan kuitenkin suorittaa kohtuullinen korvaus. Korvausten perusteet määrää asianomainen ministeriö. Lainsäädännön tarkoituksena on turvata tieteellisen tutkimuksen korkeatasoisuus ja eettisyys sekä toisaalta tutkimuspotilaan asema.