Siirry pääsisältöön

Toimintaterapeutit, Uusi lastensairaala

Asiasanat:
  • toimintaterapia
  • Uusi lastensairaala

Uuden lastensairaalan toimintaterapiassa tapaamme lapsia, joilla on sairaudesta, vammasta tai laaja-alaisesta kehityksen viiveestä aiheutuvia haasteita arjen toiminnoissa ja leikissä.

Toimintaterapia

Arvioimme lapsen leikkitaitoja, hieno- ja karkeamotoriikkaa, näönvaraista hahmottamista, aistitiedon käsittelyä ja omatoimisuutta arjen toiminnoissa. Arviointi voi keskittyä myös yläraajojen ja käsien käytön toimintakykyyn ja sen tukemiseen. Lisäksi arvioimme ortoosien ja apuvälineiden tarvetta sekä tarvittaessa valmistamme yksilöllisiä käsi- tai sormiortooseja. 
 
Arvioinnin perusteella laadimme kuntoutussuunnitelma yhdessä perheen kanssa ja suunnittelemme jatkoseurannan tarvetta.  

Lapselle voidaan suositella myös toimintaterapiakuntoutusta, jonka tavoitteet määritellään yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Lapsen toimintaterapiakuntoutuksessa tavoitteena on tukea lapsen toimintakykyä arvioinnissa esiin tulleiden haasteiden perusteella. Annamme ohjausta vanhemmille ja lähiverkostolle. 

Vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.