Siirry pääsisältöön

Leikki- ja nuorisotoiminta, Uusi lastensairaala

Asiasanat:
  • Uusi lastensairaala

Uuden lastensairaalan leikki- ja nuorisotoiminnassa järjestämme lapsille ja nuorille ikätasoista tekemistä ja leikkiä sairaalassaolon aikana.

Leikkiosasto

Leikki- ja nuorisotoiminnan lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja nuoriso-ohjaajat työskentelevät sairaalan osastoilla, päiväkeskuksissa ja päiväsairaalassa. Mieluinen leikki, pelaaminen ja puuhailu helpottavat sairaalaan sopeutumista sekä edistävät lapsen ja nuoren toipumista ja kuntoutumista. 

Leikki- ja nuorisotoiminnan osastolla eri-ikäisten lasten ja nuorten on mahdollista viettää aikaa perheensä kanssa. 

Henkilökuntamme on paikalla ma–to klo 8–16 ja pe 8–14. Lisäksi kulkuoikeuden saaneilla on mahdollista käyttää tiloja joka päivä klo 21 saakka. Leikkiosastolla on runsaasti tilaa eri-ikäisten lasten ja koululaisten touhuille. Leikkiosastolla järjestetään joka viikko myös ohjattua toimintaa.  

  • Leikkitila Tiuhti ja Viuhti tarjoaa mahdollisuuden koti- ja nukkeleikkeihin, rakenteluun, pelaamiseen sekä auto- ja junaleikkeihin.   
  • Sairaalaleikkihuone Vilijonkassa voi leikisti hoitaa ja tutkia nallea, nukkea tai vaikkapa vanhempia.   
  • Tuutikki-huoneessa on mahdollisuus vesi- ja hiekkaleikkeihin.    
  • Nipsu-aistihuoneessa voi rentoutua säkkituolissa maaten ja nauttia erilaisista äänistä ja valoista.   
  • Ateljee Nyytissä on taidevälineitä ja materiaaleja maalaamiseen, piirtämiseen, muovailuun ja askarteluun.   
  • Mallihuone Hemulia voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa lapsi jännittää kovasti sairaalaan tuloa. Hemulissa lasta voidaan valmistella sairaalaan tuloon ja toimenpiteisiin sovitusti jo etukäteen. 
  • Opetuskeittiö Hosulissa kokataan ja leivotaan viikoittain lasten ja nuorten kanssa. 
  • Musiikkihuone Nuuskamuikkunen on tarkoitettu etenkin nuorille yli 12-vuotiaille potilaille ja heidän luonaan vieraileville ystäville ja perheelle. Huoneessa voi myös pelata biljardia ja pöytäfutista sekä soittaa ja laulaa. Musiikkihuoneessa voivat myös pienemmät lapset viettää aikaa.   

Uuden lastensairaalan varhaiskasvatussuunnitelma 2023

Varhaiskasvatus sairaalassa on osa lapsen hyvää hoitoa ja kuntoutusta. Se perustuu laadukkaaseen pedagogiseen toimintaan, jota arvioimme ja kehitämme säännöllisesti.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen myös sairaalassa (540/2018 Varhaiskasvatuslaki). Sairaalan varhaiskasvatus perustuu Valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2022. Varhaiskasvatusta järjestetään inkluusio-periaatteen mukaisesti, jolloin kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua omalla tavallaan, riippumatta tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta taustasta.

Varhaiskasvatus sairaalassa on yksilöllistä, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa, jonka lähtökohtana ovat lapsen kokemukset, hänen vointinsa ja jaksamisensa, mielenkiinnon kohteensa, osaamisensa ja vahvuutensa. Leikki ja muu pedagoginen toiminta on lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa, jolla on vaikutusta lapsen mielialaan, ja sitä kautta myös kuntoutumiseen ja toimintakykyyn.

Sairaalan varhaiskasvatuksessa painotamme erityisesti lapsen sensitiivistä kohtaamista ja vuorovaikutusta. Kuuntelemme lasta ja pysähdymme hänelle merkittävien asioiden äärelle. Näemme lapsen ainutkertaisena ja sairaalassa olostaan huolimatta aktiivisena toimijana, jonka osallisuutta pyrimme vahvistamaan. Lapsen kanssa käymämme keskustelu on lähtökohtana sille, millaisia asioita lapsi toivoo hänen kanssaan tehtävän ja mitä voimme hänelle tarjota.

Lapsella on sairaalassa usein mukanaan vanhempi tai muu aikuinen tärkeä ihminen. Kohtaamme myös heidät kunnioittavasti ja arvostavasti, jolloin mahdollistuu avoin, luottamuksellinen ja hyvä yhteistyö lapsen parhaaksi. Lisäksi tuemme lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta.

Uuden lastensairaalan leikki- ja nuorisotoiminnassa työskentelee viisi varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme lastenhoitajaa, nuoriso-ohjaaja ja hoiva-avustaja. Jorvin sairaalassa työskentelee yksi lastenhoitaja. Lisäksi Uudessa lastensairaalassa työskentelee Helsingin seurakuntayhtymän osa-aikainen varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Neljännen kerroksen leikki- ja nuorisotoiminnan tila on monipuolinen leikkimis- ja oppimisympäristö, jonne lapsi voi vapaasti tulla vanhempiensa kanssa, kulkuluvalla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Oppimisympäristö jatkuu myös läheiseen puistoon sekä terassille, jossa on lasten leikkipiha. Leikki- ja nuorisotoiminnan henkilökuntamme työskentelee vuodeosastoilla potilashuoneissa ja leikki- ja nuorisotoiminnan tiloissa.

Teemme yhteistyötä myös muiden sairaalassa lasta hoitavien ja kuntouttavien henkilöiden kanssa (esimerkiksi hoitohenkilökunta, puhe-, toiminta-, ravitsemus- ja fysioterapeutit, kuntoutusohjaajat, vapaaehtoiset, sairaalakoulun ja Helsingin seurakuntayhtymän työntekijät). Teemme kohtaamisista lapsen kanssa merkintöjä potilastietojärjestelmään. Pedagoginen dokumentointimme tuottaa tietoa muun muassa lapsen taidoista, kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista, tuen tarpeesta ja mielialasta, mikä voi olla merkityksellistä tietoa muille lapsen kanssa työskenteleville sairaalan ammattilaisille.

Varhaiskasvatuksen oppimisen alueet

Varhaiskasvatus sairaalassa on eheytettyä, eri oppimisen alueita yhdistelevää toimintaa. Oppimisen alueet ovat samat kuin yleisessä varhaiskasvatuksessa.

Kielten rikas maailma

Vahvistamme lapsen kielellisiä taitoja ja valmiuksia sekä kielellisen identiteetin kehittymistä. Keskeistä on vuorovaikutus lapsen kanssa. Tarjoamme lapselle monipuolisesti luettavaa. Keskustelemme, loruilemme, laulamme, leikimme ja pelaamme lapsen kanssa. Huomioimme toiminnassa lapsen kehitystason sekä mahdollisen puhetta korvaavien kommunikaatiomuotojen tarpeen (esimerkiksi kuvatuki).

llmaisun monet muodot

Tarjoamme lapselle mahdollisuuksia ilmaista itseään musiikin, kuvallisen ilmaisun, kädentaitojen sekä draaman keinoin. Leikki- ja nuorisotoiminnassa on monipuoliset musiikin tuottamisen välineet sekä Ateljee Nyyti, jossa on mahdollisuus piirtää, maalata, muovailla ja tehdä erilaisia kädentöitä. Mahdollistamme samat asiat myös potilashuoneissa viemällä sinne tarpeellista välineistöä ja ohjaamalla lasta. Draaman keinoja hyödynnämme muun muassa käsinukkejen ja pöytäteatterin avulla. Keskeistä on oppimisen ilo, oivaltaminen, luovuus ja onnistumisen kokemus.

Minä ja meidän yhteisömme

Kohtaamme lapsen ainutkertaisena yksilönä ja hänen minuuttaan sekä itsetuntoaan vahvistavalla tavalla. Kuuntelemme lasta ja pohdimme yhdessä lasta askarruttavia elämänkysymyksiä. Annamme myös tilaa lapsen ihmettelylle, kokemuksille ja oivalluksille. Huomioimme lapsen perheen lähiympäristön ja viiteryhmän osana lapselle tärkeää yhteisöä ja elinympäristöä. Teemoja tämän alueen alla ovat erilaiset kulttuurit, suvaitsevaisuus, toisten kunnioittaminen, ystävyys, erilaiset katsomukset ja tavat tarkastella maailmaa sekä vuodenkierron juhlat.

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja tutkia ympäröivää maailmaa. Leikki tuottaa lapselle mielihyvää ja iloa, ja on myös sitä kautta erityisen tärkeää sairaalassa. Leikki edistää lapsen toipumista ja kuntoutumista sekä vähentää lapsen kokemaa stressiä.

Uudessa lastensairaalassa lapsella on monipuolisia mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin sekä potilashuoneissa että leikkiosastolla. Lapsella on myös mahdollisuus käsitellä kokemuksiaan sairaalaleikin kautta. Leikkivälineet ovat osin aitoja sairaalavälineitä, ja saatavilla on myös aiheeseen liittyvää lastenkirjallisuutta.

Omaleimaisen sairaalaleikin lisäksi lapsella on mahdollisuus myös muuhun tutkimiseen ja toimimiseen, kuten esimerkiksi leipomiseen opetuskeittiö Hosulissa. Leikkiosaston vesi- ja hiekkaleikkihuoneessa Tuutikissa lapsi voi leikkiä luonnosta tutuilla materiaaleilla erilaisten välineiden avulla. Aistihuone Nipsussa lapsi voi rentoutua ja nauttia erilaisista aistikokemuksista. Vuodeosastojen potilastableteilla on tarjolla lapsille, erilaisia sovelluksia esimerkiksi Lukulumo-sovellus ja pelejä.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.