Sähköiset palvelut

Palvelemme asiakkaitamme ja potilaitamme HUSissa yhä enemmän myös digitaalisesti. ​

 

Tarjoamme potilaille asiointiin, yhteydenpitoon ja hoitoon liittyviä sähköisiä palveluita, joita voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta. Kehitämme jatkuvasti myös uusia ratkaisuja ja palveluja yhteistyössä potilaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Asiakkaiden digitaalisten asiointimahdollisuuksien parantaminen on yksi HUSin keskeisistä tavoitteista. ​

Lisätietoa sähköisistä palveluistamme saat sinua hoitavasta yksiköstä.​​

 

Tutustu HUSin sähköisiin palveluihin ​


Voit antaa HUSille palautetta hoidostasi, sähköisistä palveluistamme ja yleisesti toiminnastamme. Palautteesi on tärkeä – se auttaa meitä kehittämään palveluamme. Avointa palautetta voi antaa kuka tahansa. Osa yksiköistä lähettää palautekyselyn myös tekstiviestinä.​

  • Etävastaanotot
 

Ilmoitamme, mikäli varattu aikasi toteutetaan etävastaanottona. Mikäli olet potilaana Peijaksen, Hyvinkään, Lohjan, Porvoon, Raaseporin tai Jorvin sairaalassa, tai psykiatrian tai Naistentautien ja synnytysten yksikössä,  käytössä on Apotin potilasportaalin Maisan etävastaanotto (www.maisa.fi)

Muut potilaat pääsevät etävastaanotolle Terveyskylän Omapolulla  ​ 

Erityistilanteessa voidaan käyttää myös muuta ratkaisua. Erityistilanteissa ja ryhmävastaanotoilla voidaan käyttää myös Microsoft Teamsiä​. Tarkemmat ohjeet saat sinua hoitavalta yksiköltä. Kaikki käyttämämme ratkaisut ovat luotettavia ja tietoturvallisia. ​


  • ​Chatit ja chatbotit

Käytössäsi on myös useita chatteja ja chatbotteja. Chatbotit ovat robotteja, jotka vastaavat kysymyksiin keskustelunomaisesti. Chatissa kysymyksiin vastaa ihminen. Löydät Chat- ja chatbot-palvelut myös Terveyskylästä.  

  • HUS Palvelubotti

HUS Palvelubotti opastaa sinua HUSin antamiin palveluihin liittyvissä asioissa koronaepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Palvelubotti opastaa asiakasta oikeaan paikkaan, mutta ei anna hoito-ohjeita.

Terveyskylän koronabotti sisältää kysymyksiä oireista, kanssakäymisestä sairastuneiden kanssa, perussairauksista sekä mahdollisesta altistumisesta. Vastausten mukaan botti arvioi koronavirustartunnan (COVID-19) todennäköisyyttä ja antaa täsmäohjeita hoitoon hakeutumisesta.  Koronabotti on pilottivaiheessa ja sitä päivitetään joka päivä viranomaisohjeiden muuttuessa.
HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan psykiatrian asiantuntijoiden suunnittelemat psyykkisen tuen sisällöt tukevat psyykkistä selviytymistä epävarmuudessa ja eristyksissä.

  • HUS KuvantamisenNeuvo-chatbot on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat tulossa kuvantamistutkimuksiin. Neuvontaa saat esim. ajanvarauksesta, toimipisteiden löytämisestä ja aukioloajoista. 

Maisa on sähköinen asiakasportaali, joka Apotin myötä on käytössä osassa HUSin yksiköistä. Portaalissa voit muun muassa nähdä varatut aikasi, viestiä ammattilaisen kanssa sekä katsoa tutkimustuloksia ja käyntiyhteenvetoja. Joissakin yksiköissä voit myös itse varata ajan.  Kysy tarkemmin yksiköstä, jossa olet hoidossa. Asiointi edellyttää potilassuhdetta HUSiin. Kirjautuminen vaatii vahvaa tunnistautumista, eli pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.


​Voit pyytää potilaskertomustiedoista kopiot myös sähköisesti. Sähköisessä palvelussa voi tilata vain omia potilastietoja. Käytössä on myös Sähköinen esitietolomake.​

Täysi-ikäinen potilas voi katsoa omat potilastietonsa internetistä myös Omakanta-portaalin kautta.​

Terveyskylän Oirenavigaattoreiden avulla pystyt kartoittamaan oireita, selvittämään onko tarvetta jatkotoimenpiteisiin tai mistä voi saada apua.

 


Terveyskylän Omapolku on terveydenhuollon digitaalinen palvelukanava. Omapolulta potilas löytää hänelle avatut digihoitopolut ja kaikille avoimet omahoito-ohjelmat. Omapolulla terveystiedot sekä hoitoon liittyvät tehtävät, ohjeet ja päiväkirjat kulkevat  aina mukana. Tiedot näkyvät vain potilasta hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta.


  • Omaolon oirearvioita voit myös hyödyntää HUSin tarjoamien sähköisten palveluiden lisäksi.​​

Päivystysavusta voit kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin oman terveysasemasi ollessa suljettuna. Sinut ohjataan oikeaan hoitopaikkaan tai saat ohjeita itsehoitoon. 
Ruuhkatilannetta ja mittaria eri sairaaloiden päivystyksestä voit seurata myös verkossa. Myös Päivystystalosta löydät tietoa HUSin päivystyksistä. 

  •  Terveyskylä
  • Terveyskylä on potilaille kehitetty erikoissairaanhoidon avoin verkkopalvelu kaikille. Tarjoamme tietoa, tukea ja hoitoa potilaille sekä työkaluja ammattilaisille. Palvelussa toimii 32 virtuaalitaloa, joista löydät helposti vastaukset juuri sinua askarruttaviin terveyshuoliin.

PotilaalleChat