Potilas- ja asiakirjamaksut 1.1.2020

 

Sairaanhoidon kustannukset maksaa Suomessa pääosin potilaan kotikunta. Potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.
 
HUS-sairaaloiden potilaslaskutukseen liittyvissä asioissa palvelee arkisin klo 9-15 puhelinnumero 09 471 78550. Osoite on HUS Asvia, Potilaslaskutus, PL 680, 00029 HUS.
 
Yhteispäivystyksen terveyskeskuskäynti, ei peritä psykiatriassa16,40 €


 

 37,00 €

 

​​Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 8.00 – 20.00 välisenä aikana 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 20.00 - 8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä​

 

Yhteispäivystysten terveyskeskushoitajakäynti, ei peritä psykiatriassa​​​ ​​​​​11,90€

32,70€
​​​Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 8.00 – 20.00 välisenä aikana 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä arkisin klo 20.00 - 8.00 välisenä aikana sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 18 vuotta täyttäneiltä
Yhteispäivystysten terveyskeskushammaspäivystys ​ 32,10€ ​Maksu peritään TK-yhteispäivystyksessä terveyskeskushammaspäivystyksen aukioloaikoina arkisin klo 16-21 ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä klo 9-21 välisenä aikana 18 vuotta täyttäneiltä
Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €
Peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa.​
Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 17,90 € Ks.  maksukatosta erillinen tiedote.
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa 17,90 €  Maksua ei peritä mielenterveyslain 9 §:n tarkoittamissa tapauksissa.
Kotona annettava erikoissairaanhoito (käynti)  12,00 €/ käynti ​Tilapäinen kotipalvelu, jonka suorittaa lääkäri, hammaslääkäri tai sairaanhoitaja.
Päivä- ja yöhoidon maksu 17,90 €  Jos potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä. Ei peritä psykiatrian avohoidon yksikössä.
Poliklinikkamaksu​ (lääkäri) 37,20 € / käynti
Ei peritä: 
1) psykiatrian avohoidon yksikössä
2) jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä
3) rintamaveteraaneilta​
Poliklinikkamaksu​ (hoitaja)​ ​32,70 € / käynti​ ​​​Ei peritä: 
1) psykiatrian avohoidon yksikössä
2) jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäynnin päivänä
3) rintamaveteraaneilta​​
Päiväkirurginen toimenpide ​​125,00 €

+48,90 €, jos hoidossa seuraavaan vuorokauteen
Peritään poliklinikkamaksun sijaan toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja, joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä.
Jos päiväkirurgisessa toimenpiteessä ollut henkilö komplikaation tai muun vastaavan syyn takia jää hoitopaikkaan toimenpidettä seuraavaan vuorokauteen, voidaan häneltä periä 125,00 €:n maksun lisäksi 48,90 €:n hoitopäivämaksu.
Sarjahoitomaksu 11,40 €/
hoitokerta
Peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi. Ryhmäkäynnistä peritään sarjahoitomaksun suuruinen asiakasmaksu. Sarjahoitomaksua ei peritä alle 18-vuotiailta (sama koskee myös ryhmäkäyntiä)
Pitkäaikaishoidon maksut
Maksu on 85 % hoidossa olevan kuukausinettotulosta.

Jos laitoshoidossa olevalla on pienempituloinen puoliso, maksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista.
Potilaan käyttöön tulee kuitenkin aina jäädä vähintään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 108,00 €/kk. Myös rintamalisä jää potilaan käyttöön.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan ympärivuorokautisen laitoshoidon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin 3 kuukautta ja  henkilö, jonka hoidon laitokseen otettaessa on arvioitu kestävän enintään 3 kuukautta, jos hoito on jatkunut 3 kuukautta ja jos hänen toimintakykynsä on katsottava heikentyneen siten, että häntä on hoidettava edelleenkin laitoksessa.
Alle 18-vuotiailta perittävät maksut
Jos hoitopäiviä kertynyt kalenterivuoden aikana yli seitsemän, ei  peritä:

1) hoitopäivämaksua,
2) päivä-  tai yöhoidon maksua.

Hoitopäivistä on esitettävä selvitys sairaalalle.

Psykiatrisen avohoidon yksikössä käynti on maksuton samoin kuin sarjahoito.

Avohoitokäynnit ja päiväkirurgia ovat maksullisia myös 7 hoitopäivän jälkeen.
Maksu lääkärintodistuksesta


Maksu ajo-oikeutta koskevasta lääkärintodistuksesta
Enintään 50,80 €61,00 €

Maksun suuruus riippuu todistuksen/lausunnon laadusta.


Peritään ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten tarvittavasta lääkärintodistuksesta.
Kuntoutushoidon maksu
13,40 €/
hoitopäivä
Maksu koskee vammaisen potilaan laitoshoitoa.

Hoitoon liittyvät apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia (poikkeuksia: tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain perusteella korvattavasta vahingosta/ammattitaudista).
Käyttämättä/peruuttamatta jätetyn käyntiajan maksu 50,80 €​
Peritään 15 vuotta täyttäneeltä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. äkillinen sairastuminen tai muu hyväksyttävä syy).
Psykiatrian päiväsairaalamaksu 8,80 €/vrk Maksu peritään hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian päiväsairaalatoiminnassa. Päiväkeskustoiminta ja suojatyökäynnit ovat maksuttomia.
Psykiatrian asumispalvelumaksu 8,80 €/vrk Maksu peritään psykiatrian kuntoutus- ja pienkotien asumispalvelusta.
Viivästyskorko Jos maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaista viivästyskorkoa.
Elinten luovuttajat Ei peritä asiakasmaksuja
 

Asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Luettelo maksuista

Hengityshalvauspotilaille maksettava korvaus

Hengityshalvauspotilaalle maksettava korvaus saamatta jääneestä ylläpidosta on 48,90 €/päivä.

Maksukatto

Maksukatto on 683,00 € vuodessa. ​​

Tukihenkilön ja Perhepesähotellin maksut

  • Synnyttäjän tukihenkilön maksu, jos käytössä on perhehuone. Maksu on 48,90 €/päivä.
  • Veloitus perhepesähotellissa vietetystä päivästä. Päivän hinta on 37,20 € ja se veloitetaan potilaalta.