Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon maksujen määrää seurataan asiakasmaksukortilla. Maksukaton maksukertymän seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 17,90 euron maksu hoitopäivältä. 

 

Maksukaton määritteleminen

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen euromäärää laskettaessa. Lapsella on myös oma kortti, joka maksukaton ylittyessä yhdistetään huoltajan kortin kanssa.  Maksukaton ylittymisen jälkeen kortti vaihdetaan vapaakorttiin. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista. 

 
Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:
  • terveyskeskusmaksut
  • poliklinikkamaksu
  • päiväkirurgisen hoidon maksu
  • sarjahoitomaksu
  • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
  • yö- ja päivähoidon maksu
  • kuntoutus
  • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
  • psykiatrian päiväsairaalamaksu.

Maksukattoon kuulumattomat maksut

Sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito, jäävät kuitenkin pois maksukaton piiristä. Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, jäävät maksukaton ulkopuolelle. Palvelusetelin omavastuuosuudet ja kotona annettavan erikoissairaanhoidon maksut eivät kerrytä asiakasmaksulain mukaista maksukattoa. 


Kun asiakas esittää tämän vapaakortin kunnallisessa terveydenhuollossa, ei korttiin merkityltä henkilöltä saa periä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta hoidosta, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta eikä kuntoutushoidosta. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 17,90 euroa hoitopäivältä.

Maksuttomuus ei koske hoitoa, jonka perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito.
Jokaiselle korttiin merkitylle alle 18-vuotiaalle annetaan oma rinnakkaiskortti.

​