Miten menetellä, jos et pysty maksamaan asiakasmaksua eräpäivään mennessä ja tarvitset lisämaksuaikaa?

Ota heti yhteyttä asiakaspalveluun, jo ennen laskun eräpäivää. Valmistaudu esittämään:

  •       Nimesi ja henkilötunnuksesi
  •           Jos asioit toisen henkilön puolesta valtakirja tai muu selvitys oikeudestasi edustaa kyseistä henkilöä
  •            Laskutiedot (laskun numero, eräpäivä ja määrä)
  •       Perustelut, miksi et pysty maksamaan laskua eräpäivään mennessä ja maksukykyä koskeva selvitys. HUSilla on oikeus pyytää lisäselvityksiä maksukyvystä.

HUS voi harkinnanvaraisesti perustellusta syystä myöntää sinulle lisämaksuaikaa laskukohtaisesti. Päätös tästä perustuu sekä yksilölliseen tilannearvioon että hakijan ja hänen perheensä taloudelliseen kokonaistilanteeseen. Lisämaksuajan ja maksusuunnitelman myöntämisen edellytyksenä on lähtökohtaisesti, että sitä pyydetään 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ja ennen kuin saatava on siirretty perintään. HUS ei ole velvollinen huojentamaan asiakasmaksujasi eikä myöntämään sinulle lisämaksuaikaa. Jos lasku on jo siirtynyt perintään, sinun tulee ensisijaisesti olla yhteydessä perintätoimistoon laskun suorittamiseen liittyvissä asioissa ja sopia niistä suoraan perintätoimiston kanssa.

Jos haluat asiasta valituskelpoisen päätöksen, toimita kirjallinen hakemus osoitteella HUS Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS. 

Tietosuojasyistä emme suosittele lähettämään henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja suojaamatonta sähköpostia käyttäen. Voit olla y​hteydessä Kelaan (www.kela.fi) toimentulotukea koskevissa asioissa ja kotikuntasi sosiaalitoimeen täydentävän toimeentulotuen hakemista varten. Oman kotikunnan talous- ja velkaneuvonta auttaa myös taloudenpidon suunnittelussa, talouden ja velkojen hoidossa sekä erilaisten velkojen järjestelykeinojen selvittämisessä ja hakemisessa. 

Asiakaspalvelun yhteystiedot löydät täältä.