Potilasjärjestöt

Tälle sivulle on koottu tietoja potilasjärjestöistä sekä kansanterveysjärjestöistä.
 
Potilasjärjestö muodostuu jonkin tietyn sairauden, taudin tai vamman ympärille. Järjestöjen jäsenet ovat pääasiassa sairastuneita, sairaudesta toipuneita tai heidän omaisiaan. Järjestöt toimivat paikallisesti tai valtakunnallisesti koko Suomessa. Potilasjärjestöt tarjoavat tietoa, edunvalvontaa, vertaistukea, koulutusta, kuntoutusta ja tapahtumia, lisäksi ne tekevät vaikuttamistyötä yhteiskunnallisesti.

Suomessa on kattava järjestötarjonta ja moni on toiminnassa aktiivisesti mukana. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii noin 180 000 vapaaehtoista henkilöä 32 500 palkatun työntekijän lisäksi (Kauppinen & Niskanen. Yksityinen palvelutuontanto sosiaali-ja terveydenhuollossa. Stakes-raportteja 274, 2003). Monet potilasjärjestöt toimivat pitkälti vapaaehtoisten voimin, jotkut jopa täysin ilman palkattuja työntekijöitä.

Näiltä sivuilta löytyvät linkit järjestöjen verkkosivuille. Verkkosivuilta löytyy tapa osallistua järjestön toimintaan.
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta