Tiedonsaantioikeus

Tiedonsaantioikeuden toteutumisella turvataan potilaan ihmisarvon, yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Potilaan oikeus tiedonsaantiin on oleellinen osa potilaan ja häntä hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan välistä luottamuksellista hoitosuhdetta.
 

Potilaan tiedonsaantioikeus

 

Potilaalla on oikeus saada tietoa terveydentilastaan, eri hoitovaihtoehdoista ja hoidoista sekä hoitojen vaikutuksista. Tieto hoidosta tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava oma-aloitteisesti ja ymmärrettävästi potilaalle. Potilaalla on oikeus kieltäytyä tiedon vastaanottamisesta.
Potilaan tiedonsaantioikeudella on tärkeä merkitys avoimuuden ja luottamuksen edistäjänä terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa.