Oikeus saada pääsy tietoihin

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä kuten potilaalla on oikeus saada pääsy tietoihin. Käytännössä tämä oikeus on varsin saman kaltainen kuin henkilötietolain tarkastusoikeus: rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Jos potilas haluaa kopiot potilastiedoistaan, ohjeet tietojen pyytämiseksi löytyvät Omat potilastiedot -sivulta. Nopein tapa on katsoa omat tiedot Kelan Kanta-palvelusta Omakanta-sivustolta. Omat potilastiedot-sivulla on sekä sähköinen tietopyyntölomake (edellyttää rekisteröitymistä suomi.fi-palveluun) että tulostettava potilaskertomustietojen pyyntölomake.

EU tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta saada pääsy tietoihin voi käyttää lähettämällä oheisen lomakkeen täytettynä HUS:n keskuskirjaamoon. Tietosuoja-asetuksessa ei ole määrämuotoa sille, miten pyyntö tulee esittää, mutta henkilökohtaisesti allekirjoitettu pyyntö on varmin ja selkein tapa. Jos tietopyyntö lähetetään esim. sähköpostiviestinä, HUS:n velvollisuus on varmistaa käytettävissä olevilla keinoilla pyynnön esittäneen henkilöllisyys ja tämä hidastaa tietopyynnön toteuttamista.

Oikeus päästä tietoihin on toteutettava tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta tai jos tietopyyntö on laaja ja työläs, tulee tiedot toimittaa 2 kuukauden kuluessa.