Omakanta - Potilastiedon arkisto

HUS:n tuottamat potilasasiakirjat siirtyvät valtakunnalliseen arkistoon. Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti.  Omakanta on palvelu, jota käyttämällä kansalainen voi nähdä omat potilastietonsa. 

Käyttäjällä tulee olla sisäänkirjautumiseen tarvittava väline, eli verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Myös alle 10-vuotiaan lapsen huoltajat pääsevät katsomaan lastensa tietoja.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.

Kaikkien tietojen ei ole tarkoituskaan näkyä Omakannassa. Lisäksi osa tiedoista vasta myöhemmin, eikä kaikkia tietoja ei ole tarkoitus näyttää Omakannassa koskaan.

Laboratorio- ja röntgentutkimukset eivät välttämättä näy palvelussa sillä päivämäärämerkinnällä, jolloin tutkimukset on tehty. Usein tutkimuksen vastaus löytyy sen käynnin/hoitojakson päivämäärältä, johon tutkimus liittyy.

Terveydenhuolto voi myös viivästää potilasasiakirjojen näkymisen Omakannasta, jolloin tieto tulee näkymään viiveellä. Viivästyksen perusteena on usein se, että terveydenhuollon ammattilaiselle jää aikaa käydä asiat läpi suullisesti ennen tiedon näkymistä Omakannassa.

Potilastiedon arkisto ja Omakanta ovat osa Kansallista Terveysarkistoa, Kanta-palveluita, joihin myös sähköinen resepti kuuluu.

Mitä hyötyä on kansallisesta Potilastiedon arkistosta?

 • Voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja välttää turhia hoitotoimenpiteitä.
 • Tiedonkulku paranee.
 • Omia terveystietoja voi seurata helposti Omakannasta.
 • Potilastietojen käytettävyys tukee potilaiden mahdollisuutta valita hoitoyksikkönsä.
 • Mahdollistaa toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä.
 • Potilas vaikuttaa itse siihen, kuka käyttää hänen potilastietojaan.
 • Ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta.
 • Tiedot ovat turvassa: tiedonsiirto on suojattua, ammattilaiset tunnistetaan varmennekortilla, lokitietoja seurataan

Mikä Omakanta-palvelu on?

 • Omakanta (www.omakanta.fi) on henkilökohtainen palvelu, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Omakanta-palvelua voi käyttää jokainenhenkilö, jolla on käytössään suomalaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

 

 • Kansalainen näkee Omakannassa esim. poliklinikkakäynneiltänsä tallennetut tekstit. Osastohoitojaksolta on nähtävissä hoitojakson väli-ja loppuarviotekstit. Omakannassa on nähtävissä myös diagnoosit, toimenpiteet, kriittiset riskitiedot, lääkitystiedot ja reseptit. Omakannassa näkyvät myös HUS:n hoitoyksiköissä tehtyjen röntgen- ja laboratoriotutkimusten tulokset.  Suurin osa tuloksista näkyy Omakannassa kahden viikon kuluttua.

 

 • Palvelussa voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

 • Omakannasta on myös mahdollista nähdän alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot, tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon tai antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen.

Kanta-palveluita kehitetään edelleen ja myös Omakanta-palveluun on myöhemmin tulossa uusia toiminnollisuuksia. Lisätietoa voi lukea osoitteessa www.kanta.fi.