Apotti potilastietojärjestelmä

Apotti on HUSissa käyttöönotettu uusi potilastietojärjestelmä. ​Järjestelmään tallennetaan ja siellä ylläpidetään asiakas- tai potilasasiakirjoja ja niissä olevia tietoja.

Apotin myötä otetaan käyttöön yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa, joka on edellytys sairaanhoidon, johtamisen ja toiminnan kehittämiselle koko HUSissa.​ Se tulee näkymään sujuvampana hoitona ja parempana palveluna ja tulee myös vahvistamaan potilasturvallisuutta.

​Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöön siirrytään pääosassa HUSin yksiköitä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Osana Apottia otetaan käyttöön myös uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu Maisa. Sen avulla voi hoitaa omaan terveyteen liittyviä asioita ajasta ja paikasta riippumatta. Hoitoyksiköt ottavat Maisan uusia ominaisuuksia käyttöön vaiheittain.

HUSissa Apotti otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Helmikuussa 2020 Apotin käyttö laajeni Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille sekä Raaseporiin, Jorvin sairaalaan, HUS Naistentautien ja synnytyksien sekä HUS Psykiatrian tulosyksiköihin.
 
Lokakuussa 2020 Apotti otetaan käyttöön Meilahden sairaala-alueella, Iho- ja allergiasairaalassa, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä HUSin toiminnoissa Malmin, Laakson, Auroran ja Herttoniemen sairaaloissa ja Vega-talossa.
 
HUS Kuvantamisen käyttöönotto tapahtuu huhtikuussa 2021.

Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.​ Apotin käyttäjiksi liittyvät HUSin lisäksi myös Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula ja Kerava.

 

 

 Lue lisää Apotista