Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteutumisessa käytettäviä asiakirjoja. Ne sisältävät potilaan henkilökohtaisia tai terveydentilaa koskevia tietoja. Potilasasiakirjoihin liittyvät velvollisuudet, oikeudet sekä käytännöt perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (298/2009).
 
Terveydenhuollon ammattihenkilön on merkittävä potilasasiakirjoihin tarpeelliset ja oikeat tiedot potilaan hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi. Potilasasiakirjoihin on merkittävä vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen tieto.
 
Potilastietoja käyttävät potilaan hoitoon ja tutkimukseen osallistuvat HUS:n sairaaloiden työntekijät. Hoitosuhde on ensisijainen käyttöoikeus potilasasiakirjoihin.  Potilasasiakirjojen perusteella terveydenhuollon ammattihenkilö laatii lausunnot potilaan hoidosta.

Ks. myös Omakanta - Potilastiedon arkisto.