Kaksikielisyys HUSissa

HUSissa potilaalla on oikeus käyttää omaa kieltään ja saada palveluja omalla kielellään. Tämä edellyttää henkilökunnalta valmiutta puhua suomea ja ruotsia aina ensikontaktista hoidon päätymiseen asti.

Kirjalliset potilasohjeet annetaan potilaan omalla kielellä. Niihin luetaan kaikki potilaita koskeva dokumentoitu tieto ja informaatio, kuten hoito- ja potilasohjeet, erilaiset esitteet ja ajanvarauskirjeet sekä myös pysyvät ja tilapäiset opasteet ja internet-sivut.

HUSin kieliohjelman tavoitteena on, että potilas saa HUSissa aina palvelua omalla kielellään - suomeksi tai ruotsiksi.

 

 Lisätietoa