Hoitoon pääsy

 
Hoitoonpääsytietojen ja lähetetietojen seuranta muuttui 1.1.2013 alkaen valtakunnallisesti siten, että tiedot raportoidaan terveydenhuoltolain edellyttämällä tavalla.
 
HUSin sairaaloissa toteutuneet hoitoon pääsyn ajat vaihtelevat erikoisaloittain. Hoitoon pääsyn perusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa. Perusteet on julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 
Tietoja yleisimmistä leikkauksista ja hoidoista
 
HUS on koonnut toteutuneita hoitoaikoja yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottaneiden potilaiden osalta. Mukana ovat 1.1. - 28.12.2019 tilastossa mainituilla syykoodeilla hoitoa jonottaneet potilaat.
 
Joulukuun 2019 lopun poikkileikkaustilanteen tiedoissa odottajien määrässä taulukossa 1 ja 4 on epävarmuutta johtuen uuden potilastietojärjestelmä Apotin käyttöönotosta Peijaksessa. Keväällä 2019 havaittiin, että osa Peijaksen hoitotakuuodottajista puuttui (taulukot 1 ja 4), koska ennen varsinaista ajanvarausta suunniteltua käyntityyppiä ei huomioitu ja tällaiset potilaat puuttuivat hoitotakuuodottajien poiminnasta. Tilanteen korjaamiseksi on tehty muutoksia Apotissa ja valtaosa kyseisistä puuttuneista odottajista on saatu mukaan.
 
Odottajista puuttuu n. 170 potilasta, jotka ovat saaneet ajan ilman määräystä Apotissa. 
 
Lisäksi tällä hetkellä odottajissa on virheellisesti mukana 66 potilasta, joiden toimenpide on peruttu, mutta joiden jonotustieto on jäänyt virheellisesti voimaan, heistä 44 oli odottanut yli 180 vrk 28.12.2019. Mukana odottajissa on myös 34 potilasta, joiden aikaa siirretty/peruttu potilaan toimesta, mutta ovat jonossa syyllä sairaalan resurssi. Heistä 18 oli odottanut yli 180 vrk 28.12.2019.
 
Toteutuneiden leikkausten ja hoitojen osalta (taulukko 6) raportoinnissa on epävarmuutta, koska Apotin tietojen siirtymisessä ja yhdistelyssä on havaittu puute jonoonasettamispäivä-tiedon siirtymisessä eri lähdejärjestelmien välillä. Sen vuoksi tilannetta on täydennetty joulukuun lopussa puuttuvan jonoonasettamispäivän osalta päättelemällä jonotusaika jonotustiedoista henkilötunnuksen ja hoitoonpääsypäivän avulla. Tähän päättelyyn liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Lisäksi on vielä vähän potilaita, joilta päättelystä huolimatta jää tieto jonotusajasta puuttumaan ja he jäävät pois taulukosta 6.