Potilaan oikeudet

Potilaiden asemaa ja oikeuksia turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). Tälle sivustolle on koottu tietoa muun muassa siitä, mitä oikeuksia potilaalla lakiin perustuen on ja kuinka potilaan tietoja käsitellään. Sivustolta löytyvät myös HUSin eri alueiden potilasasiamiesten tiedot.

  

a
b