Palautteet ja toteutetut kehittämistoimenpiteet Vatsakeskuksessa

Asiakaspalautetta tulee Vatsakeskukselle säännöllisesti tehtävistä asiakastyytyväisyysmittauksista, sähköisillä ja paperisilla palautelomakkeilla vapaana tekstinä, puheluina sekä kirjallisina palautteina esimiehille ja potilasasiamiehille.
 
Palautteen antaminen tekstiviestillä on Vatsakeskuksessa mahdollista joulukuun 2018 alusta alkaen ensin poliklinikoiden ja toimenpideyksiköiden hoidosta. Myöhemmin tätä mahdollisuutta palautteen antoon laajennetaan asteittain koko Vatsakeskukseen.

Henkilökunta kysyy asiakaspalautetta suoraan myös koulutetuilta kokemusasiantuntijoiltamme , joita meillä on tällä hetkellä kuusi henkilöä. Asiakasraatitoimintaa on myös tarkoitus käynnistää lähitulevaisuudessa.
 
 
Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

 

 
”Tutkimukset sairauteni osalta jatkuvat, sillä syytä ei monien huolellisten tutkimusten ja kuvantamisten jälkeenkään vielä löytynyt. Luottavaisin mieleni katson eteenpäin, sillä tiedän jatkossakin olevani maanparhaiden lääkärien hoitajien käsissä.”
 
“Osaava henkilökunta, hieno tuki aroissa asioissa”
 
“Aito välittäminen, turvallisuuden tunteen virittäminen”
 
“Joustava palvelu, yksilölliset haasteet huomioitu ja tultu vastaan”
 
“Sain itse valita leikkausajan”
 
“Hoito oli asiantuntevaa, tehokasta
ja erityinen kiitos hyvästä informaatiosta hoidon eri vaiheissa. Ystävällisyys oli 95-prosenttista, ruoka hyvää”
 
“Kolonoskopia onnistui ilman kipulääkettä rauhallisen gastron ja miessairaanhoitajan ansiosta. Koko ajan selitettiin mitä tapahtuu ja milloin kipua enemmän odotettavissa.”
 
 “Toimenpide oli ammattitaitoisesti tehty ja potilaan huomioiva. Toivon, että kiitos välittyy heille saakka”
 
“Myös iso kiitos mukaville lääkäreille ja erittäin sydämellisille hoitajille, teidän kohtelu oli todella mieltä lämmittävää. Toivottavasti palaute tavoittaa kyseiset henkilöt.”
 
 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.
 
 

Te sanoitte ja me teimme:

“Ihmettelen miksi piti tulla aikaisin aamulla, mutta hoitaja selitti syyn. Pääsinkin 2 tuntia aikaisemmin leikkaukseen.”


•  Varaudumme peruutuksiin, jotta ei tulisi tyhjäkäyntiä ja tarpeetonta leikkausjonossa odotusta. Me yritämme informoida potilaita tästä paremmin jatkossa.

“Potilaita varten kuulokkeita tv:n/radion kuunteluun, ettei äänekäs käyttö häiritse muita potilaita.”

“Potilaille voisi hyvin tiedottaa etukäteen kotiin, että ottavat kuulokkeet mukaan, jos haluavat kuunnella viihdekeskusta. Sairaala voisi myös myydä potilaille edullisia muutaman euron kuulokkeita, jos joku ei muistaisi tai omistaisi muuten kuulokkeita tai sairaalahoito tulee yllättäin. Näin usean henkilön potilashuoneista saataisiin levollisempia paikkoja, joissa huomioitaisiin kaikkien potilaiden viihtyvyys ja levon tarve ja mahdollisuus lepoon”

• Selvitimme vaihtoehdot teknisestä tuesta ja informoimme osastonhoitajia kuulokkeiden hankkimisesta. Nyt niitä on saatavilla.


 “Lääkkeet tuli aamulla myöhässä klo 10”

• Meillä on otettu uudet älylääkekaapit käyttöön, jotta lääkitysturvallisuus paranisi. Uuden prosessin sujuvoittaminen on meillä keskeisenä tavoitteenamme ja viivettä seurataan päivittäin - viive on vähentynyt viimeisten parin kuukauden aikana.


 “Tornisairaalan yksiköiden merkintöjä olisi hyvä selkeyttää. Esim. ajanvarauspaperissa lukee "vatsakeskuksen poliklinikka", mutta en löytänyt sellaista yksikköä. “


•  Kutsuimme koolle kokemusasiantuntijoita ja johtoa tilannekatsausta varten. Pyysimme opastearkkitehdin kertomaan sairaalaopasteiden suunnittelusta ja sääntelystä. Kokemusasiantuntijat ovat muotoilemassa esitystä johdolle ja HUS arkkitehdeille opastuksen selkeyttämiseksi.


“Asiakaspalautelomakkeet ovat todella vaikeasti löydettävissä HUS sivuilla. Pitäisi saada suora nappula etusivulta alasivulle "Palaute”.

• Palutelomakkeisiin ohjaava linkki on nyt sijoitettu HUSin etusivulle. Linkin otsikkona on “Palautteesi on meille tärkeä".
 
Digitaaliset palvelut

Tavoitteenamme on, että potilas voisi asioida mahdollisimman paljon sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Tällaisesta palvelusta on jo esimerkkeinä muun muassa Terveyskylä.fi  -portaaliin rakennettu virtuaalinen Vatsatalo.fi , jossa kävijämäärät ovat olleet jatkuvassa nousussa, ollen yli 40 000 klikkausta kuukausittain.

Lääkärin lähetteellä käytettävissä olevia palveluja ovat nivustyräpotilaan, laskimopotilaan, dialyysipotilaiden digihoitopolut, sekä terveyslaihdutusvalmennus (TLV), lihavuusleikkauspolku (LILE) ja insuliininpuutosdiabetes digihoitopolut. Näiden lisäksi on juuri parhaillaan pilotissa oleva ulosteenkarkailupotilaan digihoitopolku.

Kokemusasiantuntijoita hyödynnetään laajasti

Potilasnäkökulman huomiointia tehostetaan kokemusasiantuntijoiden avulla, sillä potilaan osallistaminen on yksi meidän kärkihankkeistamme. Tavoitteenamme on tarjota potilaan näkökulmasta oikeanlaisia terveydenhuollon palveluja.

Kokemusasiantuntijat ovat testanneet muun muassa useita digihoitopolkujamme, virtuaalisia sivustojamme, potilasohjeita sekä kommentoineet potilaille suunnattuja tutkimuskyselyiden lomakkeita. Kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet lukuisiin toiminnan kehittämisen työpajoihin ja moniammatillisiin kokouksiin muun muassa Lean-projekteissa. He ovat myös käyneet puhumassa ammattilaisten koulutuksissa potilasnäkökulmasta, esitelleet kokemusasiantuntijatoimintaan osallistumista OLKA-pisteellä, valtakunnallisten ja alueellisten teemapäivien tapahtumissa ja aamu TV:ssä.

HUS Suositusindeksi elokuussa 2018 oli 91/100
Elo-marraskuussa 2018 saimme asiakkailta 75 palautetta. Jotta voisimme kehittyä ja myös kuvata palautesisältöjä graafisesti, toivomme potilailta ja omaisilta vieläkin enemmän palautetta.

Lämmin kiitos tähän mennessä antamastanne palautteesta! Mielipiteenne palvelukokemuksestanne on meille tärkeää tietoa.

 

.​​