Palauteseuranta

Palautteet auttavat kehittämään toimintaa ja parantamaan palveluita. Saatuja tietoja hyödynnetään muun muassa asiakaspalvelussa, palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.
 
Suurin osa palautteesta on kiitosta hyvästä hoidosta sekä palvelusta, joka kannustaa hyvän hoidon ylläpitämisessä.
 
"Hyvä ystävällinen henkilökunta, lämmin kiitos kaikille.
Minua kohdeltiin yksilönä, ei massana.
Ruoka osastolla oli hyvää ja yöhoitajat empaattisia ja osaavia.
 Lääkärit  kertoivat hyvin tarkkaan mitä toimenpiteitä kulloinkin tehtiin. Olivat ystävällisiä ja empaattisia. Suuret kiitokset!"
 
Palautteiden perusteella toimintaa on yksiköissä kehitetty muun muassa seuraavilla tavoilla
 
Tiedon saannin edistäminen
 
  • Selkeytetty sekä lisätty opasteita ja ohjeita.
  • Yksikön päiväohjelma sekä ruokalista ovat tuotu paremmin esille.
  •  Ruotsinkielisen palvelun varmistaminen. Esimerkiksi jo ajanvaruksessa kirjataan potilaan käyttämä kieli ja pyritään varmistamaan vastaanotolle kieltä osaava henkilökunta. 

Yksityisyyden varmistaminen

  • Monen hengen potilashuoneissa lääkärinkierto pyritään pitämään potilaan yksityisyyden varmistamiseksi lääkärinkansliassa, mikäli potilaan vointi sen sallii.
  • Edistetään yksityisyyttä huomioimalla äänen käyttö tiloissa, joissa muita henkilöitä.

Asiallisen kohtelun edistäminen

  • Käynnistynyt henkilökunnan asiakaspalvelu-ja työyhteisövalmennus.

 

Muuta

  • Muistutettu henkilökuntaa, että hajusteita ei saa käyttää potilastyössä.
  • Kehitetty puhelinpalvelua mm. Contact Center -toiminnalla
  • Lisätty aikaisia näytteenottoaikoja laboratoriossa asioiville aamuruuhkan helpottamiseksi.
  • Välipala-automaatti hankittu päivystyksen odotustilaan.

 

Alta näet HUSin asiakaspalautteen vuosivertailun vuodelta 2018. Kuva aukeaa isommaksi sitä klikkaamalla.