Syöpäkeskus

Syöpäkeskuksessa on vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Palautteita on kerätty eri tavoin (sähköisesti, paperisena ja yksiköissä annettavien laitteiden kautta). Palautteet käsitellään yksiköissä ja tulosyksikön johdossa. Syöpäkeskuksessa on vuonna 2016 aloittanut potilasraati (nyk. asiakasraati), joka on osallistunut aktiivisesti palvelujen kehittämiseen ja asiakaspalautteiden käsittelyyn.
 

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

 


"Asiallinen, ystävällinen, ammatillinen ja asiansa osaava henkilökunta,
niin
poliklinikalla, osastolla, kuin leikkaussalissa sekä heräämössäkin.
Kiitos teille
jokaiselle, voin täydestä sydämestä kiittää ja kehua teitä kaikkia!"
 
"Vänligt bemötande och professionellt allt igenom. De flesta av personalen klarade av att talaVänligt bemötande och professionellt allt igenom. De flesta av personalen klarade av att tala
svenska. Följande dag kontaktades jag dessutom per telefon för check up. Utmärkt Service!"
 
"Olen tyytyväinen hoitoon ja tiedon saantiin. Henkilökunta oli erittäin ystävällistä. Kiitos."
 
"Haluan kiittää teitä siitä, että olette ymmärtäväisiä ja empaattisia. Teette mahtavaa työtä!!!​"

 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.
 

Potilaiden tietosuojan ja yksityisyyden parantaminen

 
Potilaiden tietosuojaa ja yksityisyyttä on pyritty parantamaan potilaspalautteiden myötä. Potilaiden tunnistamisen käytäntöä on muutettu päiväsairaalassa siten, että potilas ei kerro henkilötunnustaan ääneen muiden kuullen. Myös potilaan henkilökohtaisten asioiden läpikäymisessä pyritään valitsemaan tila, jossa pystytään potilaan ja omaisen kanssa käymään keskenään asioita läpi. Valitettavasti nykyiset tilat eivät aina mahdollista tätä toivotulla tavalla. Uuden Siltasairaalan suunnittelussa on huomioitu tietosuoja ja yksityisyys. 
 

Laadukkaiden palvelujen ja toiminnan kehittäminen

 
Potilasraati käynnisti hankkeen omaisten ja perheiden henkisen tuen lisäämiseksi osaksi somaattista hoitoa.
 
Potilaille lähetettäessä ajanvarauksia kirjeitse huolehditaan, että potilas saa riittävästi tietoa tulevasta käynnistä. Sihteeri kirjaa tarvittavat tiedot ajanvarauskirjeeseen.
 
 

Asiakaslähtöisyyttä huomioitu ja kehitetty

 
Potilasraati on kommentoinut ja antanut kehittämisvinkkejä ajanvarauskirjeen sisältöön ja rakenteeseen.
 
palautekooste-syopakeskus-2017.jpg
Asteikko 1,0 - 5,0
 
 
Suositusindeksi: 99/100