Sisätaudit ja kuntoutuksen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Sisätaudit ja kuntoutus on saanut vuonna 2018 yhteensä 1251 palautetta. Palautteita on käsitelty osastoilla, tulosyksikön johdossa ja asiakasraadissa. Saatujen palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään monin tavoin.

Asiakaspalvelua ja potilaan kohtelua kehitetään
Järjestimme koulutusta näkövammaisen potilaan kohtaamisesta ja huomioimisesta osastolla sekä asiakaspalvelukoulutusta vuodeosastojen henkilökunnalle. Potilaan tai omaisen epäasialliseen kohteluun puutumme välittömästi.
 
 
Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.

 

”Osaston henkilökunta on ihan loistava, kohtaavat asiakkaan ihmisenä ja ovat ystävällisiä."

”Kannatti käydä kuntoutuksessa ja saada hyviä ja asiantuntevia ohjeita. Olen todella tyytyväinen.”
 
”Erittäin ystävälliset, ammattitaitoiset hoitajat, lääkärit ja muu henkilökunta. Kaikkinensa erittäin miellyttävä maku jäi hoitojaksosta. Iso kiitos kaikille osaston työntekijöille.”
 
 

Tiedonkulkua parannetaan
 

Ilmoitustaulujen ulkoasua kehitetään ja lisätään mm. sairaalapastorien yhteystiedot ja info kanttiinin aukioloajoista.

 

Potilasohjausta kehitetään


Maahanmuuttajien on joskus vaikea ymmärtää annettuja ohjeita tulkista huolimatta. Pyritään varmistamaan ohjausta tehostamalla, että annetut ohjeet ymmärretään oikein.
 
 
Käsihygieniaa tehostetaan

Käsidesin käyttöä tehostetaan ja sen kulutusta seurataan. Hoitotyössä ei käytetä kelloja, sormuksia tai kynsilakkaa.


 

Sieppaa.JPG

Asteikko 1,00 – 5,00
Suositteluindeksi 95,8 / 100