​Raaseporin sairaalan saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Raaseporin sairaala on pyrkinyt lisäämään asiakas- ja potilaspalautettaan vuonna 2018. Palautetta on kerätty tehostetuilla palautteenkeräysviikoilla.  Saatua palautetta käsitellään ja kehittämistoimenpiteitä mietitään sekä yksiköissä että johtoryhmässä.

Potilaiden kohteluun panostetaan

 
Vaikka potilaspalaute on voittopuolisesti positiivista, nousevat potilaspalautteissa kohteluun liittyvät asiat eniten esille. Tähän pyritään vastaamaan painottamalla kohteluun liittyvien asioiden esiin nostamista osastotunneilla sekä järjestämällä koulutusta syyskuussa 2018. 
 

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta  

 
”Hyvää ja ystävällistä hoitoa! Osastolla mukava ja
rento henki myös huonetovereiden kesken.”

 

”Tack för fin vård och gott bemötande! Trevlig personal!”
 
”KIITOS NOPEASTA HOITOONPÄÄSYSTÄ!”
 
”Vården bra. Tryggt att få prata på mitt modersmål
och vårdpersonal som pratar mitt modersmål.” ​

 

  

Sairaalan yleisen informaation lisääminen

 
Sairaalan yleisistä toiminnoista ja aukioloajoista on tehty tiedote, joka on nähtävillä osastojen ilmoitustauluille sekä yleisissä tiloissa. Sen lisäksi painotetaan digitalisten informaatiokanavien käyttöä tiedotteiden jakamisessa, esimerkkinä sairaalan facebook-sivu.
 

Kahvilaan on hankittu kahvi- sekä snacks-automaatti


Aikaisemmin kahvilan ollessa suljettuna ei kahvi- tai pikkupurtavatarjoilua ole ollut. Nyt on kahvilaan hankittu sekä kahviautomaatti että snacks-automaatti, joista voi tarvittaessa saada kahvia ja pientä suolapalaa.

Raaseporin_sairaala_palaute.png