Pää- ja kaulakeskuksen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Pää- ja kaulakeskuksessa on vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin kehittämisideoihin. Asiakaspalautteita ja kehittämisideoita käsitellään osastoilla ja tulosyksikön johdossa, sekä kehittämisideoissa on mukana myös Pää- ja kaulakeskuksen omat asiakasraatilaiset. Pää- ja kaulakeskus toivoo saavansa lisää palautteita toiminnastaan.
 

Asiakaslähtöisyyden huomioiminen


Potilasohjeet ja ajanvarauskirjeet ovat olleet asiakaspalautteiden mukaan osittain vaikeaselkoisia. Tulosyksikön potilasohjeet ja ajanvarauskirjeet päivitetään selkeämmiksi ja päivityksessä otetaan huomioon asiakasraatilaisilta tulevat kommentit ja kehittämisvinkit.
 
Asiakaspalautteissa oli usein maininta silmäpäivystyksen puhelinruuhkautumisesta. Monet silmäklinikan yksiköt ovat tästä syystä lopettaneet lyhyet puhelinajat ja vastaavat puhelimiin klo 8 - 14 välisenä aikana. Puhelinruuhkautumista on näin saatu vältettyä suuresti.

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

"Iso kiitos hoitajille ammattitaitoisesta ja empaattisesta kohtelusta!"

"Ammattiryhmiin katsomatta kaikki keskustelivat kanssani, neuvoivat ja ohjasivat. Henkilökunta oli ystävällistä. Tarpeet huomioitiin yksilöllisesti."
 
"Erittäin ripeää toimintaa hoitohenkilökunnalla, ei mitään laahustamista. Oli ilo seurata hoitohenkilökunnan työskentelyä."
 
"Kaikki sujui hyvin. Yllättävää että sairaalassa voi olla hauskaa. Kiitos paljon!"

 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.
 

Potilasturvallisuus ja laadunvalvonta

Pää- ja kaulakeskuksessa potilasturvallisuutta ja laadunvalvontaa on kehitetty vahvasti jatkuvasti ja sitä kehitetään edelleen myös asiakaspalautteista saatujen tietojen pohjalta.
Palautekooste 6-12, 2018.png
Suositusindeksi 92/100