Hyvinkään sairaanhoitoalueen saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Hyvinkään sairaanhoitoalueella on toimintaa Hyvinkään sairaalassa ja Kellokosken sairaalassa, lisäksi alueen kaikissa kunnissa on psykiatrian avohoidon toimipisteitä. Hyvinkään sairaala on päivystävä akuuttisairaala, jossa on 24/7 leikkaustoimintaa, synnytystoimintaa ja alueellinen yhteispäivystys. Kellokoskella on kaksi aikuispsykiatrian osastoa, joiden osastopalvelut siirtyvät 2019 alusta Hyvinkään sairaalanmäelle valmistuvaan uudisrakennukseen. Palveluja tuotetaan alueen kuntien 190 000 asukkaalle, mutta myös lastentautien ja naistentautien palveluja Itä-Uudenmaan kunnille ja Keravan kaupungille, sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin eteläisille kunnille.
 


Palautteilla asiakkaan ääni kuuluviin

 
Saamamme asiakaspalautteet käsitellään säännöllisesti ja niitä hyödynnetään palvelujemme kehittämisessä:

Saavutettavuutta parannetaan

 
Osassa poliklinikkapalveluja on otettu käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, jossa potilaalle luvataan yhteydenotto saman arkipäivän kuluessa. Takaisinsoittojärjestelmän myötä ns. hävikkipuhelut, joissa puhelinkontakti jää toteutumatta, on saatu nollaan. Keskimääräinen takaisinsoittoaika on 0.30-4 tuntia.

Osana HUSin Terveyskylä.fi –hanketta suunnitteilla on myös sähköisiä hoitopolkuja. Yhteydenpito erikoissairaanhoidon ammattilaisten kanssa helpottuu, kun digipolulla saat hoitoosi liittyvää tietoa ja voit välittää tietoa hoitopaikkaasi erilaisilla kyselyillä. Hyvinkään sairaalan ensimmäiset digihoitopolut on suunnitelmissa saada käyttöön 2018 aikana naistentaudeilla ja neurologiassa.


Kiitosta hoidosta ja kohtelusta

Asiakkailta saatu runsas positiivinen palaute on myös osaltaan tukemassa asiakaslähtöistä toimintaamme.
 
 


"Kiitos loistavasta ja inhimillisestä, kokonaisvaltaisesta työstä." (Psykiatriset palvelut)

”Ystävällinen kohtaaminen kaikkien henkilökuntaan kuuluvien kanssa. Kolmessa tunnissa asiat hoidettu. Kiitos!” (Päivystyspalvelut)

”Kiitos kun annoitte aikaa ja ymmärsitte pelkoni. Ihania olette! ” (Synnytyspalvelut)

" En ole missään kohdannut näin ystävällisiä hoitajia, jotka eivät anna kiireen haitata asiakkaan kohtaamista ja auttamista. On ollut rento olo koko hoitojakson ajan. Kiitokset osaston hoitajille!" (Osastopalvelut)

”Lääkäri oli kiva!” (Lasten palvelut)

Aivan ihanaa, että kipuni otettiin täällä vakavasti ja toimenpiteisiin ryhdyttiin heti. ” (Kuntoutuspalvelut)

 

 
 Kommentit on poimittu asiakkailta saaduista palautteista 2018.

 

 

Päivystysapu-puhelinpalvelu hoidon tarpeen arvioinnissa ja lasten päivystyksen uudet tilat

 

Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksessä hoidetaan vuosittain yli 50 000 asiakasta. Ajoittain odotusajat lääkärin vastaanotolle ovat venyneet pitkiksi. Hyvinkään sairaalan päivystykseen saapuvien potilaiden hoidon tarpeen arviointi puhelimitse on ollut mahdollista keväästä 2018 alkaen kun Päivystysapu-puhelinpalvelu (116 117) otettiin käyttöön. Palvelu keskittyy päivystyksellisten asioiden hoitoon ja se toimii kaikkina vuorokaudenaikoina. Päivystysavun puhelimeen vastaavat tehtävään koulutetut sairaanhoitajat, jotka konsultoivat tarvittaessa lääkäriä. Mikäli soittajan tila ei vaadi käyntiä päivystyksessä, voidaan hänelle antaa kotihoito-ohjeita tai ohjata hänet terveysasemalle tai asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle niiden aukioloaikoina ja siten vähentää yhteispäivystyksen ruuhkatilanteita ennakoivasti.

Lastenpäivystys on lokakuusta 2018 alkaen saanut omat uudet tilat. 

 

Tiedonkulku sujuvammaksi

 
Osastopalveluissa on kehitetty asiakkaalle jaettavaa palveluesitettä kartoittamalla mm. ne asiat, jotka asiakas kokee tärkeimpänä saada tietoon heti hoitoon saavuttaessa. Sairaalan opasteiden yhtenäistäminen ja selkeyttäminen on käynnissä rakennusremonttien myötä. Kehittämistoimenpiteissä on hyödynnetty sekä saatuja asiakaspalautteita että asiakasraateja.

taulukko_palaute.JPG