Tukielin- ja plastiikkakirurgia

Tukielin- ja plastiikkakirurgiassa on vuoden 2018 aikana vastattu eri tavoin asiakkaiden ja potilaiden antamiin palautteisiin ja kehittämisehdotuksiin. Palautteita on käsitelty muun muassa hoitoyksiköissä, tulosyksikön johtoryhmässä, laatutyöryhmässä ja asiakasraadissa. Tehtyjä kehittämistoimia kootaan tulosyksikkötasolla kolmannesvuosittain. Saatujen palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään eri tavoin.
Tehtyjä kehittämistoimia kootaan tulosyksikkötasolla kolmannesvuosittain. 

09-12/2018 välillä saatujen palautteiden pohjalta toimintaa on kehitetty monin eri tavoin. 

Odotusaikoja pyritty lyhentämään
Haavapoliklinikan toimintaa on kehitetty ja ajanvarauspohjia muutettu. 

Kotiuttamista kehitetty
Kotiutusta on pyritty sujuvoittamaan aloittamalla kotiutuksen suunnittelu aikaisemmin. Kotiutus- ja ravitsemusohjeita on päivitetty. Henkilökunnan perehdytyksessä kotiuttamiseen kiinnitetty enemmän huomiota. Potilaiden kanssa keskustelu ja vuorovaikutus on tärkeää. 
  
 
Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta 
 
 


 
Sain aina kysymykseeni asiallisen ja ystävällisen vastauksen henkilökunnalta tekipä hän mitä työtä tahansa.”


 ” Haluan kiittää koko ketjua, aina ensitutkimuksesta leikkaukseen, sieltä osastolle ja taas takaisin poliklinikalle. Koko tuo ketju toimi erittäin hyvin, ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti. Potilaslähtöisyys, kivun lievitys, kuunteleminen ja kuuleminen, ystävällinen ja empaattinen kohtelu, ammatillisuus... kaikki."

 

 

”Kiitos asiantuntevasta ja ystävällisestä hoidosta sekä palvelusta. Ehdottomasti sairaalakokemuksistani parhaimpien joukossa!”​

 
Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.


Henkilökunnan henkilökortit näkyville


Saatujen palautteiden pohjalta henkilökuntaa on muistutettu virallisten henkilökorttien käyttämisestä. Asiakaspalvelutilanteissa on tärkeää, että potilas tietää minkä ammattiryhmän edustajan kanssa hän asioi.
 
Epäasialliseen käyttäytymiseen puututtu
 
Henkilökunnan epäsialliseen käyttäytymiseen on toimintaohjeet. Epäasialliseen käyttäytymiseen on tarvittaessa puututtu ohjeiden mukaisesti. Yksiköissä on kiinnitetty huomiota myös esittäytymiseen ja vuorovaikutustaitoihin. 
Toivomme asiakkailta palautetta
Toivomme tulosyksikössämme saavamme enemmän palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme asiakaslähtöisemmäksi. Olemme tarkastelleet asiakaspalauteprosessiamme kokonaisuutena. Pyrimme tarjoamaan asiakkaille mahdollisuutta antaa palautetta sähköisesti tai paperilomakkeella. Ohjeet palautteen antamiseen on päivitetty ja lomakkeet ovat näkyvillä ja helposti saatavilla. Jatkossa pyrimme myös tuomaan paremmin asiakkaiden näkyville mitä kehittämistoimia saatujen palautteiden pohjalta on yksiköissämme tehty. 
 
Asiakaspalautteet 5_8_2018.jpg