Psykiatria

​HYKS Psykiatriassa asiakaspalautetta käsitellään yksikkötasolla mm. potilaiden kanssa viikkokokouksissa ja yksiköiden omissa työpaikkakokouksissa. Saatujen palautteiden perusteella pyritään kehittämään toimintaa yhteistyössä potilaiden kanssa.

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

 
Palautekuva_hahmot.jpg"Kaipasin juuri tätä sivua jossa voin sanoa itse mielipiteeni. Olin hyvin tyytyväinen päiväosaston hoitoon ja henkilökuntaan. Kun tulin päiväosastolle huomasin pitkästäaikaa kiireettömyyden. Todella ihana ja hölmöltä tuntuva tilanne. Aika pysähtyi. Kaikki tämä aamupäivän aika oli pelkästään minulle tarkoitettua aikaa. Tuntui hyvältä. Ohjelmaa oli monipuolisesti. Henkilökunta oli mukavaa ja oli helppo keskustella".

"Sain tarvittaessa yhteyden henkilökuntaan nopeasti. Henkilökunta oli erittäin ystävällistä. Osaston tilat olivat viihtyisät ja siistit sekä hyvin toimivat ( esim. wc, suihku, ym.). Osastolla oli pääsääntöisesti turvallista ja rauhallista. Äitini poismeno sattui hoitojaksoni kohdalle, jolloin sain paljon keskustelutukea ja myötätuntoa. Lääkäri suhtautui myönteisesti ehdotuksiini hoidosta ja lääkityksestä".

"Hoitajat olivat todella paneutuneet ammattiin".
 Kommentit on saatu potilailta kerätyistä palautelomakkeista
 
 

Tiedonkulku


Palautteen perusteella on pyritty parantamaan potilaiden saamaa tietoa hoitoyksiköistä, esim. kutsukirjeiden sisältöön on tehty parannuksia ja tarkennuksia. Potilaan informointia hänen hoitoonsa liittyvistä asioita ja sairaudesta on kehitetty samalla huomioiden läheisten tarpeet.

Mielekäs toiminta


Palautteiden perusteella on potilaiden kanssa on mietitty ja toteytettu sisätiloihin mielekästä toimintaa osastohoidon aikana.
Potilaiden käyttöön on hankittu ajanvietepelejä ja tehty retkiä osaston ulkopuolelle. 

Viihtyisyys


Viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota mm. uusimalla huonekaluja viherkasveja sekä hankittu potilaiden käyttöön pienkoneita esim. kahvinkeittimiä ja leivänpaahtimia.

Turvallisuus


Osaston yleisissä tiloissa on aina läsnä hoitohoitohenkilökuntaa. ​Hankintoja tehdessä on otettu huomioon potilailta saatu palaute, että esineet ja laitteet ovat turvallisia ja helppokäyttöisiä käyttää.

Yksityisyys


 
Potilaskeskusteluissa pyritään aina turvaamaan yksilölliyys, siten, että keskustelut käydään kahden kasken potilas-, hoito- tai neuvotteluhuoneissa.
 

 
palautekuva.jpg

Suositusindeksi 88/100
 
 

Palautteet 1-4/2018

Palautteet 1-4-2018.jpg

Suositusindeksi 86/100
 
 
Palautekuva_hahmot.jpg

"
Kiitosta saavat monet asiat, muun muassa seuraavat; Potilaaseen kohdistuva tuki, huomioiminen, ystävällisyys ja ihmisläheisyys, jotka välittyivät eleissä ja sanoissa. Koulutukseltaan laaja-alainen henkilökunta: hoitajia, lääkäreitä, fysio- sekä toimintaterapeutti, psykologi. Päivystävä lääkäri tarvittaessa. Lääkehoito ja siihen nopea reagointi muutosta tarvittaessa. Fyysisen hoidon huomioiminen laboratoriokokeilla. Kannustus aktiviteetteihin ja tarvittaessa rauhoittaminen. Monipuolinen ruoka ja erityisruokavalion huomioiminen. Ympärivuorokautinen hoito. Päivärytmin pitäminen. Jo illuusio turvallisuudesta ja avusta lähellä sairaalassa helpottaa henkistä taakkaa. Jatkohoidon miettiminen ja tieto, ettei jätetä kokonaan yksin jos sitä ei kestä. Päivämaksun inhimillinen suuruus - tai mataluus - verrattuna todellisuudessa olevaan kokonaiskustannukseen. Ympäristön siisteys. Kiitosta saa siis kokonaisvaltainen hoito!:)"