HUSLABin saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

HUSLABilla on noin 90 toimipistettä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueilla. 

HUSLABissa tehdään asiakaspalautteiden pohjalta jatkuvaa kehittämistyötä palvelujen, toiminnan ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Yksi vuoden 2019 kärkihankkeistamme on asiakaskokemuksen kehittäminen erityisryhmät huomioiden. Asiakkaiden osallisuuden lisäämiseksi on vuoden 2018 alussa käynnistetty potilasasiakkaista muodostettu asiakasraatitoiminta. Lisäksi hyödynnämme palvelujemme kehittämisessä HUSin kokemusasiantuntijoita.

Asiakaspalautteita on kerätty monin eri tavoin (sähköisesti, paperilomakkeilla, yksiköissä kiertävien mobiililaitteiden avulla ja suullisesti). Yleisimmin asiakkaiden palautteet liittyvät näytteenottotilanteisiin. Ajalla 1.1–31.12.2018 HUSLAB sai yhteensä 23 723 asiakaspalautetta. Palautteista 60 prosenttia on ollut kiitosta. 

 

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

 
 

”Iso kiitos ystävällisestä ja nopeasta palvelusta.””Todella lämminhenkinen hoitaja ja aina iloinen. Pistäminen ei satu yhtään.”

”Ajanvarausjärjestelmä on mielestäni toimiva ja sieltä on helppo varata ja tarvittaessa muuttaa näytteenottoaikaa.”​

 

Kehitysideoista toimeen


  • Näytteenottopisteiden ajanvarausaikoja on lisätty useissa eri toimipisteissä. 
  • Ruuhkaisten toimipisteiden aukioloja on pidennetty ja lauantaipäivien aukioloaikoja lisätty. 
  • Ajanvarausjärjestelmää on kehitetty helppokäyttöisemmäksi.
  • Asiakkaille on järjestetty virtsapurkkien hakuun ja palautukseen palautusautomaatteja.  
  • Jonotusaikoja on saatu lyhennettyä mm.  prosesseja ja resursointia kehittämällä.
  • Palvelumuotoiluhankkeen yhteydessä lanseerattiin kortti potilaan oikea-aikaiseen laboratorioon ohjautumiseen. Laboratoriotutkimuksia tilaava yksikkö täyttää kortin, josta ilmenee lisäksi mm. tarvitseeko paastota ennen näytteenottoa, milloin laboratorionäytteet otetaan ja mistä saa lisätietoja näytteenottoa varten.
  • Näytteenottopisteissä työskentelevältä henkilöstöltä edellytetään asiakaspalvelukoulutuksiin osallistumista.​